Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kickstart Tornhøj

Sammen med Realdania har Aalborg kommune færdiggjort renoveringsprojektet 'Kickstart Tornhøj' vedrørende opgradering af eksisterende tunnel og byrum på tværs af Humlebakken

Fra tunnel til bro

Den gamle tunnel under Humlebakken er omdannet til en flot, ny bro over Astrupstien. Broen skaber en både ikonisk og tryg forbindelse mellem byområderne på begge sider. Også nabobyrummene er nyindrettet med attraktive opholds- og mødesteder. Og Tornhøjgårds gamle have er omlagt til en ny offentlig bypark med plads til både torveliv, stille rekreation og leg – alt sammen i skyggen af de flotte gamle træer.

Kickstart-projektet er gennemført i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Realdania.  Målet har været at lægge fundamentet for et attraktivt og levende bydelscentrum i Tornhøj med mangfoldighed, aktivitet og tryghed i fokus.

Byrumsprojektet indgår i rækken af ambitiøse renoveringsprojekter i den nordlige del af Aalborg Øst, som tilsammen udgør den igangværende transformation af boligområdet til en bæredygtig bydel, præget af diversitet og med livlige mødesteder, butikker og aktivt byliv med mange forskellige typer af boliger og beboere.

Bag om Kickstart Tornhøj

Aalborg Øst er udbygget op igennem 1970’erne i datidens planlægningstradition med en skarp opdeling af bolig, erhverv, etagehuse, parcelhuse og rum til biler og mennesker.

Kickstart Tornhøj skal gøre op med denne adskillelse og udgør fundamentet i et nyt og sammenhængende bydelscentrum.

Broen skaber en lys og tryg forbindelse mellem områderne på begge sider. Her er anlagt nye byrum, som også i mørketiden vil blive oplyst af flot ny belysning.

Baggrund for bro- og byrumsprojekt ved Tornhøj

I 2012 gennemførte Aalborg Kommune i samarbejde med Realdania forstadskonkurrencen ’City in Between’, som del af kampagnen ’Fremtidens Forstæder’. Ét af temaerne i konkurrencen var at skabe nye fortætningspunkter med tættere byggeri og nye mødesteder samt at skabe nye forbindelser på tværs af forstadens store indfaldsveje.

Team Vandkunsten vandt konkurrencen - siden er projektet for Tornhøj videreudviklet i tæt samarbejde mellem Aalborg Kommune og Realdania. 

Bro- og byrumsprojektet ved Tornhøj indgår desuden som realiseringsprojekt i Realdanias kampagne Kickstart Forstaden Version 2.0 Projektet har også givet erfaringer og viden til Realdanias kampagne om udsatte boligområder By i balance.

Børn og ungeinvolvering - ’Vi skaber os’

Som en del af borgerdialogen i Kickstartprojektet er der gennemført et makerprojekt, hvor elever fra Tornhøjskolen har udført møbler og installationer i 1:1 til de nye byrum.

’Vi skaber os’-projektet er gennemført med støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og i samarbejde med konsulentfirmaet 12Byer og en række konsulenter inden for maker-metoden.

Del indhold