Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Karolinelund

Aalborg Byråd besluttede ultimo 2010 at lukke Karolinelund som forlystelsespark og igangsætte en omdannelsesproces med en åben og involverende inddragelse af offentligheden. Forlystelsesparken blev afviklet i løbet af 2011.

Helhedsplan - rammen for det videre arbejde

Byrådet godkendte på mødet den 22. juni 2015 opsamling på debatten om Karolinelund, planprincipper og helhedsplanens scenarie 1A som rammen for det videre arbejde, se den herunder.

Karolinelund Scenarie1a

Debatten

Debatperioden i efteråret 2011 viste stor involvering og interesse fra borgerne om Karolinelunds fremtid og sammenholdt med områdets gode stand efter afvikling af forlystelsesparken, banede ønsker fra borgerne vejen for en beslutning om at åbne Karolinelund og anvende parken til midlertidig og eksperimenterende brug frem til maj 2015, mens områdets fremtid fortsat blev drøftet. Aalborg Kommune modtog mere end 1000 idéer til Karolinelunds fremtidige indretning og indhold.

Den midlertidige periode

Karolinelund har i den midlertidige periode udviklet sig til et grønt område med kant - en centralt beliggende oase og et populært tilholdssted for en meget bred brugergruppe - både de organiserede og ikke organiserede brugere. Parkens aktiviteter koordineres ifølge aftale med Aalborg Kommune af den frivillige brugerorganisation 'Karolines Venner' og måden parken bruges i dag imødekommer på mange måder centrale ønsker fra debatperioden.

Helhedsplan

Ultimo 2014 tog vi de første skridt til at få lavet en helhedsplan for Karolinelund fremtidige indretning. Inden de første streger blev sat i planen, blev der samlet op på de ønsker og ideer til parkens fremtid, som vi fik i debatperioden i 2011 og vi gik i dialog med de daglige brugere af parken for at få deres input til, hvad der fungerer godt og mindre godt i Karolinelund.

Helhedsplanen er udarbejdet af arkitektfirmaet Cobe i samarbejde med Aalborg Kommune og med input fra brugerne i Karolinelund og andre interessenter. Bl.a. er der i processen afholdt to workshops hvor parkens brugere og andre interesserede har haft mulighed for at overlevere deres viden og erfaringer med brugen af området og for undervejs at komme med bemærkninger til og kvalificere Cobes materiale.

Proces for lokalplan for Karolinelund

Byrådet besluttede på mødet den 22. juni 2015, at der skulle igangsættes en proces for udarbejdelse af en lokalplan for hele Karolinelund, med baggrund i helhedsplanen.

Formålet med lokalplanen vil være at sikre Karolinelunds funktion og udformning som bynær folkelig park med forskellige aktivitetsmuligheder, areal til åbning af Østerå igennem parken og placering af en børneinstitution på ca. 700 m2.

Lokalplanforslaget er vedtaget på Byrådet den 25. januar 2016. Planen er offentliggjort i perioden fra den 3. februar til den 30. marts 2016 her på Aalborg Kommunes hjemmeside. 

Bookning af arealer i parken

Ønsker du at booke Karolinelunds arealer til større arrangementer, skal du benytte Aalborg Kommunes webløsning til booking af arealer.

Henvendelser vedr. Byhaver Karolinelund, link vedr. mulighed for at få en kolonihave eller byhave.

Del indhold