Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Musikkens Hus

Musikkens Hus er et markant byggeri på havnefronten sammen med de øvrige byggerier af Henning Larsen Architects

Området er afgrænset af Rendsburggade i vest, Nyhavnsgade i syd, Stuhrsvej i øst og Limfjorden i nord. Desuden regnes Nørregadeforbindelsen også som en del af området. Området vil, når det er færdigudbygget, sammen med Nordkraft og Karolinelund udgøre et kulturelt og aktivitetsmæssigt centrum i Aalborg.

Musikkens Hus

Byggeriet af Musikkens Hus med Fonden Musikkens Hus som bygherre, Realdania som vigtig investor og det østrigske arkitektfirma COOP Himmeb(l)au som hovedrådgiver, blev igangsat foråret 2010 og den færdige bygning blev indviet marts 2014.

Musikkens Hus indeholder en stor og flere mindre koncertsale, faciliteter til Aalborg Symfoniorkester og Nordjyllands Musikkonservatorium, samt Institut for Musik under AAU. Dertil kommer en foyer med offentlig adgang som udgør et vigtigt element i områdets fremtidige byliv.

Bebyggelses vest for Musikkens Hus

Området vest for Musikkens Hus er præget af ungdomsboliger og universitets bygning for de kreative uddannelser - i alt over 35.000 m². Området mellem bygningerne er kommunalt ejet.

Boligforeningen Himmerland har i perioden 2012 - 14, med Henning Larsens Architects som rådgiver, opført næsten 300 boliger for unge og offentlige funktioner i stueetagen fordelt på to bygninger med en tredje på hjørnet af Nyhavnsgade og Rendsburggade på vej.

Endvidere er der opført en bygning på over 20.000 m² for Aalborg Universitets kreative uddannelser - Arkitektur & Design, Art & Technology m. fl. også med Henning Larsen Architects som rådgiver. Byggeriet forventes klar til studiestart september 2014.

Desuden er der opført en parkeringskælder med 200 offentlige pladser.

Landskabsprojekt for Musikkens Hus 

Der er udarbejdet en landskabsplan for området, som skal binde de mange forskelligartede byrum sammen og desuden understøtte de mange aktiviteter i området. COWI og C F Møller, som også var rådgivere for Aalborg Kommune på den Centrale Havnefront, står sammen med Aalborg Kommune for formgivning, projektering og udførelsen. Anlægget af de forskellige byrum vil følge færdiggørelsen af de enkelte byggerier og forventes fuldt færdiggjort i starten af 2015.

Teamet beskriver forslaget således:
Masterplanen for anden etape af Aalborg Havnefront bygger på principperne fra første etape med promenaden som samlende element og er desuden inspireret af klitternes møde med den flade, forstrand.

Forslagets ledetråd er en sammenhængende byplint. Plinten danner en hævet base, der samler områdets markante, fritstående bygninger. I dette ensemble fremhæves pladsen omkring Musikkens Hus af en selvstændig, rektangulær plint.

Byplinten tjener til højvandssikring, og indskårne flige i plinten skaber en række pladser med varierede funktioner - beskyttet mod blæst af byplintens sider, der er udformet som trapper og siddetrin.

De store pladser er integreret i promenadeforløbet og fremstår som frodige, grønne rum med tætte lunde af træer.

I kontrast til de fornemme materialer i plinten omkring Musikkens Hus er områdets øvrige belægninger rå og enkle med asfalt, beton og træ - akkurat som i første etape af Aalborg Havnefront.

Nørregade-forbindelsen

En ny fodgængerforbindelse mellem Sankt Hans Gade og havnefronten er under anlæg. Projektet vil indebære fjernelse af mure og hegn og etablering af et nyt stræde på tværs gennem området. Formålet er at skabe en god og attraktiv forbindelse mellem byens gågadenet og havnefronten med Musikkens Hus.

Der er opført en boligbebyggelse for unge med offentlige funktioner i stueetagen som en afrunding mod vest og nord af den eksisterende boligbebyggelse i Løkkegade. Bygherre er Nørresundby Boligforening og rådgiver er arkitektfirmaet Nørkjær & Poulsen.

Projekter i Musikkens Hus området 

Visionsprogram (pdf udarbejdet BASCON og Aalborg Kommune)

Visioner for arealer omkring Musikkens Hus i Aalborg (pdf udarbejdet af COWI og C.F. Møller)

Nørregadeforbindelsen : skitse / tegninger (pdf)

Helhedsplan for Aalborg Havnefront (pdf)

Del indhold

Aalborg Griber Fremtiden Image _200