Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Mellem Broerne

Nørresundbys havnefront mellem Limfjordsbroen og jernbanebroen er omdannet

Området 'Mellem Broerne' i Nørresundby har gennem de seneste år gennemgået en gradvis forvandling fra upåagtet industriområde til en særdeles attraktiv og centralt beliggende bydel ned til Limfjorden.

Via fodgængerstrøget Sundby Brygge, hægter bydelen sig naturligt på den ældre del af Nørresundby midtby - der omvendt har fået en ny og let tilgængelig forbindelse ned til fjorden og vandet.

Gennem omdannelsen har der været fokus på at indrette byområdet med en række forskelligartede og rekreative opholdsmuligheder - både i tilknytning til de eksisterende beboere og funktioner, og i tilknytning til de nye bebyggelser. Bydelen består primært af boliger i et mix af ejerformer og beboergrupper, med ungdomsboliger side om side med Fremtidens Plejehjem.

Mod øst ved den renoverede brolanding ligger lystbådehavnen og klubhuse for foreninger med forskellige vandaktiviteter - her er den store havneplads nyindrettet med flere opholds- og aktivitetsmuligheder.

Langs hele havnefronten er der indrettet forskellige opholds-øer, både tæt ved vandet og lidt inde på land i de grønne rum mellem bebyggelserne.

Havnepromenaden

Havnepromenaden på Nørresundby Havnefront er omdannet til en meget grønnere og mere indbydende havnepromenade. Renoveringen er sket sammen med etablering af højvandssikringen for området Mellem Broerne.

Højvandssikringen betyder, at kajkanten nu er i kote 1,90 m, svarende til højden på Aalborgsiden.

Slagterigrunden

Efter at have fremstået med store byggetomter i nogle år, er der nu for alvor kommet gang i byggeriet på Slagterigrunden. Det sidste etagebolig ”U” mod fjorden er etableret og et 11 etagers boligtårn er under opførelse ved siden af Fremtidens Plejehjem.

Ud mod Vestergade, ved siden af Føtex, er et nyt friplejehjem (Ella Marie Hjemmet) under opførelse.

Lærernes Pension er desuden i gang med investeringsbyggeri i 3 byggefelter. Det drejer sig om et byggefelt mod Vestergade (ved siden af Ella Marie Hjemmet), byggefeltet bag Ella Marie Hjemmet og byggefeltet bag ovennævnte boligtårn.

Når det igangværende byggeri er færdigetableret, vil der kun være et enkelt uudnyttet delområde tilbage på Slagterigrunden.

Materiale om slagterigrunden:

Lokalplan 12-072, Slagteriområdet, Nørresundby Midtby (pdf)

Helhedsplan for Aalborg Havnefront (pdf)

Læs om vejprojektet for Mellem Broerne

Nordhavnen

På pieren er 45 private etageboliger etableret og lidt mere tilbagetrukket er en nyopført dagligvarebutik (Superbrugsen) åbnet.

På det resterende areal har fjernelsen af den tidligere Interiør butik, på området mellem broen og de opførte bygninger, givet plads udnyttelsen af det sidste byggefelt. Her er 2 etageboligstænger med 111 ungdomsboliger og 17 private boliger under opførelse, og et sidste punkthus med erhverv i stueetagen, og private boliger på de øvrige etager, er under projektering.

Herefter vil ”Nordhavnen” være fuldt udbygget.

Brolandingen

Brolandingen blev i 2007 omdannet til et nyt byrum og grønt aktivitetsområde med bl.a. multibane og en central plads foran foreningshuset Kulturbroen.

Ved nyindretningen var der særlig fokus på at skabe en markant og stemningsfuld belysning, som bl.a. understreger den specielle brokonstruktion med de forskellige rum mellem bropillerne. Allan Ruberg, Hansen & Henneberg var belysningskonsulent på denne opgave.

Kulturbroen

Foreningshuset Kulturbroen blev indviet i august 2005 som et led i det helhedsorienterede byfornyelsesprojekt i Nørresundby. Der er indrettet lokaler til forskellige foreninger under broen, bl.a. :

  • Ældresagen
  • Solsidens Liegstouw
  • Aalborg Senior Dansekreds
  • Aktive Kvinders Seniordans
  • Nørresundby Håndværkerforening
  • Nørresundby Banks cykelklub
  • Aalborg Sportsdykkerklub og
  • Limfjordens Træskibslaug
Del indhold

Aalborg Griber Fremtiden Image _200