Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Gigantiumkvarteret

Aalborg Kommune har igangsat en ny planlægning for en ny bydel ved Gigantium. Det betyder, at der udarbejdes nye planer for området.

Gigantium Startbillede

ET GODT FUNDAMENT TIL EN BÆREDYGTIG BYDEL

Vest for Aalborg Universitets hovedcampus i det østlige Aalborg ønsker Aalborg Kommune at planlægge en ny bydel, der kan danne rammen for det gode liv for omkring 4.000 nye beboere. Målet er at udarbejde en samlet udviklingsplan og et nyt plangrundlag for det godt og vel 48 hektar store fremtidige byområde.

Visionen er at udvikle et blandet bykvarter med fokus på bosætning. Områdets unikke stedskvaliteter og styrkepositioner kan danne rygraden for udviklingen af en bæredygtig og aktiv bydel. Nærheden til sportsfaciliteter, aktivitetstilbud og natur lægger op til at sundhed, bevægelse og naturindhold vægtes højt i den kommende bydel.

Sammen med en høj grad af tilgængelighed til flere transportformer, herunder primært den nye BRT-forbindelse (Aalborg Plusbus), bliver området attraktivt for bosætning af målgrupper med en sund livsstil og målgrupper med mulighed for reduceret bilejerskab.

Med Aalborg Universitet, UCN, kulturinstitutioner, forsknings- og erhvervsmiljøer og Nyt Aalborg Universitetshospital som nærmeste naboer, er forholdene optimale for en vidensdrevet og international bydel.

De Fem Udviklingsmaal

Diagram Fordebat

 

 

Fordebat

Der har været fordebat, hvor alle i perioden fra 5. oktober til 2. november havde mulighed for at komme med ideer, synspunkter og forslag til brug i den videre proces. Derudover blev der den 24. oktober fra 17-19 afholdt et idéværksted i Gigantium, hvor der var mulighed for at høre et oplæg om de foreløbige tanker og perspektiver til udviklingen, samt at deltage i workshops over emnerne:

  • Mobilitet
  • Boligen
  • Bydelsfortælling
  • Natur og grønne områder
  • Børnebyplanlægger og arkæologisk vandring

Der mødte cirka 140 borgere og andre interesserede op til idéværkstedet, hvor der flittigt blev delt ønsker og forslag til udviklingen af området.

Her kan du se fordebatmaterialet

De indkomne bemærkninger, forslag og inputs blev behandlet på By- og Landskabsudvalgets møde den 22. november 2018, hvor udvalget godkendte fordebatten med henblik på den kommende planproces. Indstillingen til behandlingen af fordebatten kan ses på linket under. 

Her kan du se opsamlingen fra møde i By- og Landskabsudvalget den 22. november 2018 (punkt 12)

Yderligere information

Mario Hesse tlf. 9931 2202 eller mail

Del indhold