Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Gigantiumkvarteret

Aalborg Kommune har igangsat planlægningen for en ny bydel ved Gigantium. Det betyder, at der udarbejdes nye planer for området.

Et godt fundament til en bæredygtig bydel

Vest for Aalborg Universitets hovedcampus i det østlige Aalborg ønsker Aalborg Kommune at planlægge en ny bydel, der kan danne rammen for det gode liv for omkring 4.000 nye beboere. Målet er at udarbejde en samlet udviklingsplan og et nyt plangrundlag for det godt og vel 48 hektar store fremtidige byområde.

Visionen er at udvikle et blandet bykvarter med fokus på bosætning. Områdets unikke stedskvaliteter og styrkepositioner kan danne rygraden for udviklingen af en bæredygtig og aktiv bydel. Nærheden til sportsfaciliteter, aktivitetstilbud og natur lægger op til at sundhed, bevægelse og naturindhold vægtes højt i den kommende bydel.

Sammen med en høj grad af tilgængelighed til flere transportformer, herunder primært den nye BRT-forbindelse (Aalborg Plusbus), bliver området attraktivt for bosætning af målgrupper med en sund livsstil og målgrupper med mulighed for reduceret bilejerskab.

Med Aalborg Universitet, UCN, kulturinstitutioner, forsknings- og erhvervsmiljøer og Nyt Aalborg Universitetshospital som nærmeste naboer, er forholdene optimale for en vidensdrevet og international bydel. 

Yderligere information

Mario Hesse tlf. 9931 2202 eller mail

Del indhold