Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Gammel Hasseris

Der blev i foråret 2019 afholdt en debat om byudviklingen i Gl. Hasseris. Denne side har til formål at orientere om nuværende og kommende projekter og tiltag i bydelen

Aalborg Kommune har i den seneste tid modtaget flere henvendelser fra grundejere i Gl. Hasseris, som ønsker at udstykke eller igangsætte en lokalplanlægning for deres ejendom. Det er derfor besluttet at igangsætte en debat om udviklingen i Gl. Hasseris. 

Denne debat blev afholdt i foråret 2019 og suppleret med et borgermøde d. 27 maj 2019 på Hasseris Gymnasium. Her deltog over 130 fremmødte borgere, der kom med input og ønsker til byudviklingen. De mange gode inputs fra borgermødet kom med i opsamlingen på debatten, som blev politisk behandlet på By- og Landskabsudvalgets møde d. 15 august 2019.

Opsamling af fordebat for Gl. Hasseris (se pkt. 10)

Til borgermødet blev der efterspurgt en hjemmeside, der kan orientere om processen og de planer, der er i området. Derfor er der oprettet denne side, som vil blive opdateret ved nyt.

Processen fremadrettet

På By- og Landskabsudvalgets møde d. 15 august 2019 blev opsamlingen på fordebatten godkendt, og det blev besluttet:

  • at arbejde videre for en planlægning af Bygaden 20,
  • at arbejde videre for en planlægning af Materielgården,
  • at Aalborg Kommune undersøger muligheder for Gl. Hasseris Børnehave med henblik på at indrette boliger i ejendommen,
  • at der udføres en trafiktælling i Gl. Hasseris for at vurdere den trafikale situation i området
  • at større private udstykninger afventer en konkret vurdering af den trafikale situation i området

Der vil i efteråret 2019 blive foretaget en ny trafiktælling i området. I den forbindelse vil der blive udarbejdet et notat, hvor behovet for trafikregulerende tiltag undersøges. Notatet vil blive brugt i sagsbehandlingen af de enkelte planer i området.

Det forventes, at der foreligger notat om den trafikale situation i Gl. Hasseris i starten af 2020. 

Lokalplanen for Bygaden 20 forventes sendt i offentlig høring i første halvdel af 2020.

Lokalplanen for den gamle materielgård forventes sendt i offentlig høring i første halvdel af 2020.

Yderligere informationer

Hvis du har spørgsmål til planlægningen, er du velkommen til at kontakte byplanlægger Jesper Frost Hansen.

 

Del indhold