Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Frederikstorv

Under overskriften "Nyt torv i gamle klæder" er Frederikstorv ved at blive omdannet til et opholdsområde og centralt mødested for både de handlende, lokale og besøgende i byen

Historien om Frederikstorv

Pladsen var tidligere en del af Helligåndsklosterets privathaver. Men da Priorhaven blev bebygget i 1880 opstod torvet.

På byrådsmødet den 17.09.1894 blev det besluttet at henlægge byens folkemarkeder til pladsen. Man diskuterede, hvorvidt pladsen der "i den nærmeste fremtid ville blive ryddeliggjort og planeret" skulle benævnes Niels Ebbesens Plads eller Cirkus-Pladsen. Man enedes om sidstnævnte, men to år senere ansøgte grundejerne omkring pladsen om, at pladsen måtte få navnet Frederikstorv efter al sandsynlighed efter Frederik d. 8. (1843-1912), der i 1896 var kronprins. Dette ønske imødekom byrådet den 11.05.1896. Samme år fik torvet brostensbelægning, så den kunne anvendes til grønttorv "eftersom både Ny- og Gammeltorv på Torvedagene er overfyldte af Torvesøgende...". Brolægningen blev betalt af kommunen og grundejerne i fællesskab.

Torvet forblev i en del år markedsplads, der blev brugt til både cirkusforestillinger og markeder. Grisemarkederne blev først i 1916 flyttet fra Frederikstorv til markedshallen ved Nyhavn.

Fremtiden for Frederikstorv

Det er hensigten at bevare noget af torvets historie, både som "markedspladsen", hvor der er mulighed for at afvikle markeder, events og større arrangementer, men også selve brostensbelægningen, der giver pladsen en særlig karakter. Men der er også plads til forandringer og fornyelse, der kan bidrage til, at torvet kommer til at fungere både som den moderne markedsplads og det daglige opholdssted for områdets beboere og erhvervsdrivende.

I 2016 havde Grønttorvet deres første markedsdag, hvor de fast vil have marked hver onsdag og lørdag året rundt. Se mere på Grønttorvets facebookside.

Ny belysning

Der blev i efteråret 2017 etableret en ny lysinstallation på Frederikstorv. Det er idéen med belysningen, at den skal være med til at bringe historien til live på pladsen og skabe en intim stemning. Den nye installation består af en belysning af gittermasterne langs kanten af torvet, to dekorative lysprojektorer, der oplyser torvets belægning på en måde, der illustrerer torvets forskellige anvendelser gennem tiderne, samt belysning af træerne med nedgravede up-lights.

Ny indretning af pladsen

For yderligere at bidrage til at skabe et godt bymiljø og stemning på Frederikstorv er der udskiftet eksisterende træer langs Danmarksgade, etableret ny beplantning mod Niels Ebbesens Gade og Frederikstorv gaden, derudover er der også blevet opsat nye og mindre bænke langs Danmarksgade.

Aktiviteter på Frederikstorv i 2018

I april 2018 blev der afholdt et fyraftensmøde for de lokale erhvervsdrivende, kunstnere m.m., som kom med en række idéer til kreative, fællesskabsskabende og sociale aktiviteter på Frederikstorv i 2018. Efterfølgende blev der i kraft af de lokales engagement skabt en aktørgruppe, der arbejder for at lave forskellige aktiviteter i 2018. Gruppen hedder ”Mit Frederikstorv”. 

I løbet af 2018 kommer der mange spændende aktiviteter. Har du lyst til at være en del af fællesskabet, kan du se mere på Mit Frederiktorvs Facebookside.

Fra 1. maj 2017 - 1. september 2018 kører Aalborg Kommune en forsøgsordning, der tillader salg af mad fra vogne, de såkaldte Food trucks. De vil have mulighed for at være der alle ugens 7 dage. Det er samtidig blevet muligt at booke torvet til arrangementer.

Kontakt og yderligere spørgsmål

Henvendelse kan ske til arkitekt Rie Malling

Del indhold

Aalborg Griber Fremtiden Image _200