Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Eternittens omdannelse

Med omdannelsen af Eternitten er det ambitionen at skabe en bæredygtig bydel med både boliger, arbejdspladser, service og butikker.

Byomdannelsesområde

Eternitten er udpeget som byomdannelsesområde i kommuneplanen. I 2009 og 2010 vedtog Byrådet lokalplaner for to store delområder. Omdannelsen er under realisering af private grundejere, udviklere og boligselskaber. En lokalplanproces for restarealet er i gang.

Bebyggelse i området

I den nordlige del er et bydelscenter ved at tage form med flere dagligvarebutikker. Et arkitektonisk eksperimenterende rundt kontorhus er desuden opført i tilknytning til en af de gamle siloer - sammen med en delvist nedgravet parkeringskælder med et rekreativt grønt byrum ovenpå.

Boligmiljøerne på grunden er for alvor ved at tage form. I forbindelse med studiestart 2013 flyttede der studerende ind i godt 300 nye ungdomsboliger på Eternitten. Flere ungdomsboligprojekter og et ejerboligprojekt er under forberedelse.

Rekreative områder

Sideløbende med byggerierne arbejdes der med rekreative områder, stier, beplantning og byrum, der med tiden gerne skulle få alle de mange projekter til at hænge sammen internt og med byen i øvrigt - som en smuk, grøn og funktionel helhed.

Håndtering af jord på eternitgrunden

I forbindelse med den store byggeaktivitet på eternitgrunden er der stor interesse for at følge med i, hvad der sker på eternitgrunden med flytning og håndtering af jorden på grunden.

Her kan du følge med i arbejdet og de tilladelser, der bliver givet.

Plandokumenter

Lokalplan 4-2-105, Boliger m.m., Eternitten, Grønlandskvarteret (pdf)

Lokalplan 4-2-107, Boliger, erhverv m.m., Eternitten, Grønlandskvarteret (pdf)

Grønlandskvarteret. Den sydvestlige del af Eternitten og Vandværksparken. Lokalplan 4-2-111 (pdf)

Kvalitetsprogrammer og byomdannelsesstrategi

Village 21 - Kvalitetsprogram (pdf)

Fabrikken Danmark, Aalborg - Kvalitetsprogram (pdf)

Eternittens boligområde - Kvalitetsprogram (pdf)

Byomdannelsesstrategi - Redegørelse til kommuneplanrammer for Eternitten (pdf)

Del indhold

Aalborg Griber Fremtiden Image _200