Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Universitetsområdet

Universitetsområdet er et højt prioriteret byudviklingsområde i det østlige Aalborg.

Universitetet forventer en betydelig vækst og antallet af studerende forventes at stige fra 8.800 til 10.500 i 2019 (studenterårsværk). Sammen med flytninger af uddannelser medfører det en vækst i bygningsmassen og mulighed for at udvikle området.

Mål

Målet er en levende og bæredygtig akademisk bydel, hvor der både er plads til læring, forskning og det gode hverdagsliv. Koblingen til det omgivende bymiljø og til midtbyen er central samtidig med, at universitetets interne sammenhængskraft skal styrkes gennem nærhed, tæthed, gode forbindelser og mødesteder - også efter kl. 16.

Planprincipper

Den fremtidige udvikling af universitetsområdet skal ske ud fra nogle overordnede planprincipper, der har fokus på Bybåndet, Fortætning, Mødesteder, Forbindelser og Parkering i periferien. Hensigten er at fremme en udvikling, der muliggør vækst og fortætning på campus.

Området omkring Frederiks Bajers Vej og Bertil Ohlins Vej har et særligt udviklingspotentiale. Området har en central placering i forhold til en kommende letbanestation og udgør samtidig det sydlige ankerpunkt i en nord-sydgående forbindelse på tværs af Universitetsboulevarden. Som skitseret i City in Between kan der fx etableres en "international plads" med en bred vifte af forskellige funktioner fx boliger til studerende og forskere, Learning Zone og universitetsfunktioner, erhverv (NOVI), bibliotek, spillested, cafe, butikker mw.

Helhedsplan for området

Aalborg Universitet har sammen med Bygningsstyrelsen udarbejdet en helhedsplan, der beskriver den overordnede vision og strategi for udvikling i universitetsområdet.

Del indhold

Aalborg Griber Fremtiden Image _200