Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

City in Between og Astrupstiforbindelsen

Med baggrund i byplankonkurrencen 'City in between' er byområdet omkring Astrupstiforbindelsen udpeget som et højt prioriteret fokusområde, hvor målet helt overordnet er at fremme modernisering og en mere bæredygtig byudvikling i Aalborg Øst.

Ny helhedsplan

I City in Between-konkurrencens vinderforslag v/ Team Vandkunsten ses Astrupstien som den fremtidige nord-sydgående 'rygrad' i bydelen - en ny hovedgade, som kan sammenbinde bebyggelserne i nord med Universitetsområdet og det nye Universitetshospital mod syd.

I tråd hermed er der udarbejdet en ny helhedsplan for strækningen, baseret på en fortætningsstrategi og koblet med en ny trafik- og mobilitetstænkning.

Nye forbindelser og centrale mødesteder skal sikre gode links, både internt, imellem bydelens forskellige bebyggelser, og udadtil i forhold til den øvrige by, hvor en direkte kobling til en kommende +Bus vil sikre en bedre tilgængelig til nærliggende byfunktioner og attraktioner.

Parallelt er der udarbejdet en ny helhedsplan og lokalplan for 'Nyt bydelscentrum ved Tornhøj', der sætter rammerne for et nyt attraktivt og centralt mødested i bydelen.

Arbejdet med Astrupstiforbindelsen som strategi og helhedsplan er gennemført med Tegnestuen Vandkunsten som konsulent.

Astrupstien - 'First mover' i forsøg med førerløs bus

I Astrupstiforbindelsen indgår også forslag til etablering af en ny kollektiv trafikforbindelse ved at tilføje tracé til en mindre bus.

Aktuelt arbejdes på gennemføre et forsøg med førerløse busser. I første omgang er det planen at indsætte bussen på en strækning nord for Humlebakken - på sigt forventes busserne at køre helt ned til Universitetsområdet og det fremtidige +BUS-tracé.

Finansieringen sker bl.a. i samarbejde med Landsbyggefondens Infrastrukturpulje. Projektet med førerløse busser er udpeget som et fyrtårnsprojekt i Smart Aalborg-projektet.

Afhængig af finansiering forventes det, at man kan få sig en tur med den førerløse bus i 2018.

City in between

Byplankonkurrencen satte fokus på et større område i det østlige Aalborg, og målet var at få ideer til, hvordan man kan fremme byområdets sammenhængskraft, både ift det fysiske og det samfundsmæssigt/organisatoriske niveau.

Der var samtidig fokus på at skabe størst mulig synergi mellem byområdets mange aktuelle investeringer.

Særlige konkurrencetemaer var:

  • Boformer
  • Mobilitet
  • Multifunktionelle mødesteder
  • Lokale ressourcer

Vinderforslaget fra konkurrencen 'City in between' v/Team Vandkunsten

Del indhold

Aalborg Griber Fremtiden Image _200