Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Budolfi Plads

Budolfi Plads – i hjertet af Aalborg – er omdannet. Den bærende vision i omdannelsen har været at skabe et imødekommende bymiljø og en ny destination for byens borgere og besøgende

Omdannelsen

Den 1. marts 2017 tog vi hul på omdannelsen af Budolfi Plads. Dette medførte bl.a., at Budolfi Plads blev hegnet ind af et byggehegn, og at p-mulighederne blev nedlagt midlertidigt.

Først blev al tidligere byggeri på grunden nedrevet. Fra august til december 2017 blev kælderen på det nye byggeri etableret, og i perioden fra januar 2018 til september 2019 blev den resterende del af byggeriet samt det nye byrum opført. Pladsen blev indviet i november 2019.

Budolfi Plads i dag

Budolfi Plads er i dag en attraktiv, grøn plads, der skriver sig ind i byens karakteristiske netværk af byrum og medvirker til at sammenbinde gågaderne. Pladsen er etableret oven på en offentlig tilgængelig p-kælder, hvorfra der er adgang til pladsen, de omkringliggende gader og til dagligvarebutikken REMA1000, som ligger i gadeplan mod Vingårdsgade.

I stueetagen fra pladsens niveau er der etableret restauranter, caféer og butikker, der kan være med til at understøtte midtbyens by- og handelsliv, og i etagerne herover er der etableret boliger, der kan medvirke til at området føles levende 24-7.

Yderligere information

Karin Højlund tlf.: 9931 2236 eller mail

Baggrund

Tilbage i 1960 indgik Aalborg Kommune en aftale om udlejning af grunden Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10 til opførelse af dagligvarebutikken Kvickly og et større P-anlæg. Lejeaftalen udløb med udgangen af 2012, og grunden stod endnu en gang klar til omdannelse med mulighed for opførelse af ny og tidssvarende bebyggelse i hjertet af Aalborg.

Historisk er vi tæt på Aalborgs vugge. Budolfi Kirke og de nære omgivelser har rødder tilbage til middelalderens Aalborg. Karréen med Budolfi Plads var oprindeligt en del af det tætte Skolegadekvarter, som blev bortsaneret i slutningen af 1930'erne. Herefter fungerede pladsen som bl.a. grønttorv og marked, inden den i slutningen af 50'erne blev omdannet til p-plads.

Aalborg Kommune gennemførte tilbage i efteråret 2010 en indledende debat om grundens byudviklingspotentialer, og i 2013 blev området sendt i offentligt udbud. Salget blev dog ikke gennemført, da de indkomne bud enten var for lave eller ikke overholdt udbudskravene.

Efterfølgende købte Aalborg Kommune ejendommen Budolfihus, hvilket gav fornyede muligheder for at få skabt en helhedsorienteret løsning for området.

I foråret 2015 gennemførte Aalborg Kommune en fornyet offentlig debat i forbindelse med omdannelsen af Budolfi Plads. Debatten tog udgangspunkt i et dispositionsforslag fra tegnestuen SLA - et forslag der bl.a. byggede på input og ønsker fra den debat om området, der blev afholdt i 2010. Opsamlingen på debatten, herunder det videre arbejde med dispositionsforslaget, blev godkendt på byrådets møde den 22. juni 2015.

Budolfi Plads blev udbudt primo 2016, og umiddelbart før sommerferien besluttede bedømmelsesudvalget, hvem der skulle føre projektet til vejs ende. Vinderen blev et konsortium bestående af NCC Danmark A/S, Udviklingsselskabet Viben A/S og SEBC II Aps med følgende rådgivere:

  • Kjaer & Richter A/S
  • byMUNCH, by- og landskabsdesign
  • Baslev rådgivende ingeniører A/S
Del indhold