Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Budolfi Plads

Budolfi Plads – i hjertet af Aalborg – er under omdannelse. Visionen er at skabe et imødekommende bymiljø, der kan blive en destination for byens borgere og besøgende.

Illustration af Kjær & Richter A/S (med forbehold for justeringer)

Omdannelsen er igang

Den 1. marts 2017 tog vi hul på omdannelsen af Budolfi Plads. Dette har blandt andet medført, at Budolfi Plads er hegnet ind af et byggehegn, og at p-muligheden på Budolfi Plads er nedlagt midlertidigt.

Det tidligere byggeri på grunden er nedrevet. Fra august til december 2017 vil kælderen blive etableret og i perioden fra januar 2018 til september 2019 bliver det nye byggeri og byrummet opført. 

Parkering 

P-pladserne på Budolfi Plads er midlertidigt nedlagt i forbindelse med nedbrydning af eksisterende bebyggelse og opførelse af nyt.

Når Budolfi Plads er færdig-omdannet, bliver der igen mulighed for at parkere i området, idet der etableres et offentligt tilgængeligt parkeringsanlæg under det nye byrum på Budolfi Plads.

Henvisning til alternative parkeringsmuligheder
Med den midlertidige nedlæggelse af p-pladserne på Budolfi Plads, er det nødvendigt for bilisterne i midtbyen at søge alternative p-muligheder. Mulighederne er skitseret på kortbilaget nedenfor.

Betalingspladserr2017 Uden Budolfi

Se mere om ledningsarbejderne her. Ledningsarbejderne omkring Budolfi Plads har været en nødvendig del af forberedelserne til selve omdannelsen.

Fremtidens Budolfi Plads

En stor del af området bliver en attraktiv, grøn plads, der skriver sig ind i byens karakteristiske netværk af byrum og medvirker til at sammenbinde gågaderne. Pladsen etableres oven på en offentlig tilgængelig p-kælder og i kanten af pladsen skal der etableres butikker, caféer og boliger, der kan være med til at understøtte midtbyens by- og handelsliv. Omdannelsen forventes gennemført i 2019.

Yderligere information

Karin Højlund tlf.: 9931 2236 eller mail

Baggrund

Tilbage i 1960 indgik Aalborg Kommune en aftale om udlejning af grunden Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10 til opførelse af dagligvarebutikken Kvickly og et større P-anlæg. Lejeaftalen udløb med udgangen af 2012, og grunden stod endnu en gang klar til omdannelse med mulighed for opførelse af ny og tidssvarende bebyggelse i hjertet af Aalborg.

Historisk er vi tæt på Aalborgs vugge. Budolfi Kirke og de nære omgivelser har rødder tilbage til middelalderens Aalborg. Karréen med Budolfi Plads var oprindeligt en del af det tætte Skolegadekvarter, som blev bortsaneret i slutningen af 1930'erne. Herefter fungerede pladsen som bl.a. grønttorv og marked, inden den i slutningen af 50'erne blev omdannet til p-plads.

Aalborg Kommune gennemførte tilbage i efteråret 2010 en indledende debat om grundens byudviklingspotentialer, og i 2013 blev området sendt i offentligt udbud. Salget blev dog ikke gennemført, da de indkomne bud enten var for lave eller ikke overholdt udbudskravene.

Efterfølgende købte Aalborg Kommune ejendommen Budolfihus, hvilket gav fornyede muligheder for at få skabt en helhedsorienteret løsning for området.

I foråret 2015 gennemførte Aalborg Kommune en fornyet offentlig debat i forbindelse med omdannelsen af Budolfi Plads. Debatten tog udgangspunkt i et dispositionsforslag fra tegnestuen SLA - et forslag der bl.a. byggede på input og ønsker fra den debat om området, der blev afholdt i 2010. Opsamlingen på debatten, herunder det videre arbejde med dispositionsforslaget, blev godkendt på byrådets møde den 22. juni 2015.

Budolfi Plads blev udbudt primo 2016, og umiddelbart før sommerferien besluttede bedømmelsesudvalget, hvem der skulle føre projektet til vejs ende. Vinderen blev et konsortium bestående af NCC Danmark A/S, Udviklingsselskabet Viben A/S og SEBC II Aps med følgende rådgivere:

  • Kjaer & Richter A/S
  • byMUNCH, by- og landskabsdesign
  • Baslev rådgivende ingeniører A/S

Visualiseringer

Small View03 Final

Visualisering af vinderprojektet, tegnet af Kjaer & Richter A/S

Vinderprojektet (med forbehold for justeringer) - Vinderprojektet, by-night - Vinderprojektet set fra oven - Budolfi Kirke 'by night' - Dispositionsplan - Rejst Plan - Visualisering fra Vingårdsgade mod Budolfi Kirke Byrum over P-kælder - Afgrænsning af området - Situationsplan (klik for at se billederne i høj opløsning)

Relevante dokumenter, der fortæller om området

Dispositionsforslag, marts 2015(pdf)

Kvalitetsprogram (pdf)

Budolfi Kirkes fremtidige omgivelser (pdf)

Budolfi Plads - registreringer fra Skolegade til SuperBrugsen (pdf)

Perspektivplan for Teaterkvarteret og Budolfi Plads (pdf)

Teaterkvarteret - analyse af bydelsrollen (pdf)

Byrådsbehandling 22. juni 2015

Del indhold