Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Cykel- og gangbro over Limfjorden

En ny bro mellem Aalborg C og Stigsborg kan booste sammenhængskraften i byen og blive en gamechanger for cykeltrafikken.

 Dekorativt billede

Limfjordsbroen var i mange år den eneste forbindelse mellem Aalborg og Nørresundby til fods eller på cykel. Da Kulturbroen blev åbnet i 2017, fik gående og cyklister en forbindelse vest for Limfjordsbroen, og denne succes kan nu følges til dørs med yderligere en cykel- og gangforbindelse mod øst mellem Musikkens Plads og Stigsborg.

Vurderingen er, at en ny bro kan ændre radikalt på perspektiverne for Aalborgs udvikling ved at samle byen omkring fjorden, udfolde de rekreative muligheder og ikke mindst ved at gøre det mere attraktivt at cykle og gå og dermed fremme bæredygtig mobilitet.

Aalborg Kommune har, i samarbejde med byudviklingsselskabet Stigsborg P/S og Realdania, spurgt NIRAS og Gehl Architects om at udføre en række forundersøgelser til projektet. Formålet har været at forbedre beslutningsgrundlaget for en bro ved at få belyst de bymæssige og samfundsmæssige effekter og ved at minimere de tekniske og økonomiske usikkerheder i projektet.

På baggrund af forundersøgelserne arbejdes der nu videre med at rejse økonomi til anlægsprojektet, som tænkes samfinansieret mellem Aalborg Kommune, Stigsborg P/S og eksterne fonde mm.

Vi sender det, du mangler

Skriv til os, så sender vi dig publikationen BROEN, der indeholder hovedessensen af de faglige analyser og/eller de fire forundersøgelser:
  • Undersøgelse af de bymæssige effekter (Gehl Architects)
  • Interessentanalyse (NIRAS)
  • Teknisk forundersøgelse af stibro (NIRAS)
  • Transportøkonomiske analyser (NIRAS)

Du kan også bestille publikationen ved at ringe på telefon 9931 2000

Webtilgængelighed

Det er vigtigt for os, at Aalborg Kommunes hjemmesider kan bruges af alle, der kan og vil.

Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv eller ring til vores serviceteam vedrørende webtilgængelighed.

Kontakt vedrørende webtilgængelighed

Skriv til os på was@aalborg.dk
Ring på telefon 9931 1619

Del indhold