Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aalborg Universitetshospital

Sygehusfunktionerne i Aalborg samles i et nyt Universitetshospital i Aalborg Øst. Dette sker i et samarbejde mellem Region Nordjylland og Aalborg Kommune.

Aalborg Sygehus Syds nyeste bygninger skal dog fortsat bruges i en årrække, idet der blandt andet skal være ambulante funktioner i Medicinerhuset og Onkologibygningen.

Plangrundlag

På baggrund af vinderprojektet i juni 2012, tegnet af konsortium Indigo, har Byrådet den 8. april 2013 godkendt lokalplan, kommuneplantillæg samt miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering.

Planerne udlægger det 92 hektar store område til offentlige formål i form af universitetshospital med tilhørende service- og erhvervsfunktioner - med funktionsmæssig tilknytning til universitetshospitalet samt til universitetsbyggeri til det sundhedsvidenskabelige fakultet SUND.

Forskning og klinisk hospitalsdrift kommer således til at ligge dør om dør.

Hospitalet vil være et enestående fundament for at udvikle samarbejdet med universitetet og virksomhederne i området.

Ekspropriation og indflytning

I løbet af sommeren 2013 blev ekspropriationer gennemført og 1. spadestik blev taget den 18. oktober 2013. Indflytning forventes at ske i 2020.

Plandokumenter

Miljøvurderingen, i form af en miljørapport, og VVM-redegørelsen er udarbejdet i forbindelse med tilblivelsen af kommuneplantillægget og lokalplanen for at vurdere miljøkonsekvenserne af planerne.

Der er givet en VVM-tilladelse.

Kommuneplantillæg H.024 

Lokalplan 4-4-109 

Vi sender det, du mangler

Skriv til os, hvis vi skal sende 'Miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering' samt 'VVM-tilladelse'

Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 9931 2000.

Webtilgængelighed

Det er vigtigt for os, at Aalborg Kommunes hjemmesider kan bruges af alle, der kan og vil.

Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv eller ring til vores serviceteam vedrørende webtilgængelighed.

Kontakt vedrørende webtilgængelighed

Skriv til os på was@aalborg.dk

Ring på telefon 9931 1619

Del indhold