Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Østre Havn

De tidligere industriområder omkring Østre Havnebassin omdannes i disse år til en ny bydel med ungdomsboliger, ejerboliger, vidensvirksomheder, uddannelse, oplevelser og havneaktiviteter

Fra industri til bæredygtig bydel

Byrådet vedtog i 2012 lokalplan for den vestlige del (korn- og foderstofområdet), en lokalplan for den tidligere værftsbygnings areal øst for bassinet vedtages i 2014, og der er yderligere en lokalplan under forberedelse for området sydøst for havnebassinet.

Planerne bygger på et længere forarbejde, herunder fordebat i foråret 2007, 5 idéoplæg for fremtidens Østre Havn samt en række forundersøgelser.

Hvad siger planerne?

Målet er at skabe en tæt urban bydel med et anderledes bymiljø - skabt i mødet mellem den industrielle kulturarv, moderne arkitektur af høj kvalitet og et aktivt byliv. Her skal tidligere industribygninger genbruges som unikke rammer for nye funktioner. Her vil nutidigt højhusbyggeri nænsomt indpasset efter havneprofilen, jernbanens tidligere forløb og havnebassinet danne rammen om boliger.

Den centralt beliggende "Stjerneplads" bliver sammen med havnepromenaden og havnebassinet omdrejningspunkterne for det offentlige byliv, mens der i forbindelse med boliger også skabes terrasser, opholdsnicher, taghaver ol. af mere privat karakter.

Aktuelle byggeprojekter

Som umiddelbar nabo til det nye Musikkens Hus er der aktuelt et eksklusivt ejerboligbyggeri under opførelse. Samtidig er der mellem havnebassinet og Stjernepladsen 270 ungdomsboliger under projektering. Ungdomsboligerne bygges som en genopførelse af 2 tidligere silovolumener samt et nybyggeri. En del af de gamle stuetager bevares og udnyttes til fællesfunktioner og erhverv.

To tidligere pakhusbygninger er blevet bevaret og ombygget. Ny erhvervsvirksomheder er således flyttet ind i Rapsgade 4, hvor Platform 4 tidligere havde til huse. Det andet pakhus har A. Enggaard udlånt midlertidigt til "Byens Rum" - et center for brugerdreven byudvikling.

Der arbejdes også aktivt på at få gjort den østlige side af havnebassinet færdig. Plusboligs præmierede ungdomsboligbyggeri var første skridt. Næste skridt vil være, at værftets gamle maskinhal ombygges til boliger mv. - samtidig med at der opføres et nyt punkthus øst herfor.

Brugerdreven byudvikling

I sommeren 2012 kom en kabelbane i gang i havnebassinet - her er der mulighed for at prøve kræfter med blandt andet wakeboarding. Banen drives af foreningen Aalborg Cable Park.

Der er generelt god gang i det brugerdrevne liv på havnen. Hovedaktøren er foreningen og stedet Byens Rum, som huser og støtter ildsjæle og deres projekter, så de kan være med til at udvikle byens rum og brugerne af det.

Andre væsentlige aktører i området er teater og performancegruppen VÆRK9000 og kulturfærgen OM:FORM, der er lagt til kaj i Østre Havnebassin.

Plandokumenter og kvalitetsprogram

Planprincipper og procesforløb (pdf)

Lokalplan 1-4-106, Boliger og erhverv, Østre Havn (pdf)

Kvalitetsprogram (pdf)

Lokalplan 1-4-109, Værftsarealet, Beddingen, Østre Havn (pdf)

Information og baggrund

Anbefalinger fra SAVE-registreringen (pdf)

Idéoplæg fra workshop fra 2007 (pdf)

Informationsmateriale om Østre Havn 2007 (pdf)

Udstillingsplancher 2011 (pdf)

Udstillingsplancher 2013: Introplanche (pdf), historie planche 1 (pdf), historie planche 2 (pdf), brugerdrevet byudvikling (pdf), helhedsplan (pdf)

Brugerdrevne aktiviteter - link til hjemmesider

Byens Rum

Aalborg Cablepark

Del indhold

Aalborg Griber Fremtiden Image _200