Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Åbning af Østerå

Åbningen af Østerå i sit eget forløb kommer til at give Aalborg en ny rekreativ forbindelse med nye typer af oplevelser.

Østerå åbnes i årene 2022-25.

Projektet står på tre ben, som er byudvikling, klima og miljø. Det betyder, at en åben å gennem byen kan og skal understøtte alle tre formål.

Med hensyn til byudvikling kan Østerå gennem Gabrielområdet, Åparken og Karolinelund medvirke til en rekreativ styrkelse af den blå og grønne struktur, og åen som naturelement vil skabe en rå kontrast til bymæssig bebyggelse, byrum og parker. Åparken med Østerå fungerer som en drivkraft for byudvikling.

Klimatilpasning er et vigtigt formål med projektet. Ved at skabe større kapacitet for afledning af regnvand i hele Østerås opland, medvirker projektet til at gøre Aalborg mere robust overfor ekstreme regnhændelser, som der forventes stadig flere af.

Det sker ved, at:

  • vandet kan forsinkes i Åparken ved hjælp af et dobbeltprofil for vandløbet i terrænet, således at stier og skrænter i Åparken inddrages som 'bassin', når det regner meget.
  • kanalen ved Gørtlervej bibeholdes og fungerer som ekstra skybrudsvej, når det regner meget. Det forventes at Østre Landgrøft kommer til at levere vand til kanalen, og Østre Landgrøft bidrager netop med meget vand fra den østlige bakkeskråning, når det regner meget.
  • kanalen under Kanalstien bevares som ekstra kapacitet, samtidig med at Østerå åbnes gennem Karolinelund. Det betyder større kapacitet i systemet.
  • kanalen mellem Musikkens Hus og Østre Havn er bygget i 1950'erne i forbindelse med de øvrige industrielle anlæg på havnen, og rummer rigelig kapacitet til afledning af vand - her har der således ikke været behov for at øge kapaciteten.

Desuden forbedres vandmiljøet med åbning af Østerå, og projektet indgår i vandplanlægningen med fjernelse af spærringer for fisk ved Gabriel samt en generel forbedring af vandmiljøet ved at konvertere det lukkede kanalsystem til et åbent åsystem med grusbund og brinker på langt de fleste strækninger gennem byen. 

De enkelte etaper

  • Åbning af kanalen ved Musikkens Plads er gennemført.
  • Karolinelund er under gennemførelse i 2021-22.
  • Åparken, hvor åen slynges gennem den ca. 40 m brede park, forventes gennemført i 2022-25.
  • Området ved Gabriel forventes gennemført i 2023-25.
Del indhold