Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Åbning af Østeraa

Et strategisk vigtigt projekt med rekreativ forbindelse fra Gabriel til Limfjorden

Visualisering af åbning af Østeraa (Polyform)

Projekt åbning af Østerå gennem byen har været under udvikling og planlægning siden 2008. Projektet er udviklet på tværs af By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen og vil fortsat at skulle videreudvikles og gennemføres i et tværgående samarbejde.

Projektet står på 3 ben, som er byudvikling, klima og miljø. Det betyder, at en åben å gennem byen kan og skal understøtte alle tre formål.

Med hensyn til byudvikling kan Østerå gennem Åparken, Karolinelund og Musikkens Plads medvirke til en rekreativ styrkelse af den blå og grønne struktur, og åen som naturelement vil skabe en rå kontrast til bymæssig bebyggelse, byrum og parker. Åparken med Østerå fungerer som en drivkraft for byudvikling.

Østerå gennem Karolinelund indgår i den helhedsplan, som blev godkendt af byrådet i 2015. Helhedsplanen blev udarbejdet efter opsamling af flere års aktiviteter og debatter om fremtidens Karolinelund, og dannede grundlag for lokalplanen for børnehave i Karolinelund.

Åbning af Østerå mellem Musikkens Hus og Østre Havn indgår i havnefrontsmiljøet og som en vigtig attraktion for de nye boliger i Musikhuskvarteret, Østre Havn, hvorfor A. Enggaard A/S har været medfinansierende af denne etape, som omfatter fjernelse af låget til den eksisterende kanal og bearbejdning af kanterne til ophold, oplevelse og rekreation.

Klimatilpasning er et vigtigt formål med projektet. Ved at skabe større kapacitet for afledning af regnvand i hele Østerås opland, medvirker projektet til at gøre Aalborg mere robust overfor ekstreme regnhændelser, som der forventes stadig flere af.

Det sker ved, at

  • vandet kan forsinkes i Åparken ved hjælp af et dobbeltprofil for vandløbet i terrænet, således at stier og skrænter i Åparken inddrages som 'bassin', når det regner meget.
  • kanalen v. Gørtlervej bibeholdes og fungerer som ekstra skybrudsvej, når det regner meget. Det forventes at Østre Landgrøft kommer til at levere vand til kanalen, og Østre Landgrøft bidrager netop med meget vand fra den østlige bakkeskråning (Frydendal, Gug osv), når det regner meget.
  • kanalen under Kanalstien bevares som ekstra skybrudsvej, samtidig med at Østerå åbnes gennem Karolinelund. Det betyder større kapacitet i systemet.
  • kanalen mellem Musikkens Hus og Østre Havn er bygget i 1950'erne i forbindelse med de øvrige industrielle anlæg på havnen, og rummer rigelig kapacitet til afledning af vand - her er der således ikke behov for at øge kapaciteten.

Desuden forbedres vandmiljøet med åbning af Østerå, og projektet indgår i vandplanlægningen med fjernelse af spærringer for fisk ved Gabriel samt en generel forbedring af vandmiljøet ved at konvertere det lukkede kanalsystem til et åbent åsystem med grusbund og brinker på langt de fleste strækninger gennem byen.

De enkelte etaper

Åbning af kanalen ved Musikkens Plads er planlagt og vil blive gennemført i et samarbejde med Enggaard A/S. Denne etape af åbningen af Østerå er tænkt sammen med både boligudbygningen i Østre Havn området og Musikkens Hus området og havnefronten i øvrigt. Åbning af kanalen, bygning af bro og indretning af kanterne til ophold mv. vil ske i løbet af 2017-18.

Åparken som etape rummer anlægsarbejder på strækningen mellem Gabriel og Karolinelund. Åen skal løbe gennem området i en kunstig ådal, der udformes som en ca. 40 m bred Åpark gennem området, og ved krydset mellem Sønderbro, Karolinelundsvej og Jyllandsgade skal åen føres under Sønderbro i et rør, som tilsluttes den eksisterende kanal under Sønderbros østside.

Østerå gennem Karolinelund er indarbejdet i den helhedsplan, som danner grundlag for parkens fremtid. Projektet her rummer både åbning af åen gennem selve parken og åbning af kanalen mod Teglgårdsplads.

Materiale fra Polyform/Werk

Andet materiale om Østeråprojektet

Del indhold

Aalborg Griber Fremtiden Image _200