Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Åbning af Østerå

Et strategisk vigtigt projekt med rekreativ forbindelse fra Gabriel til Limfjorden

Østerå åbnes i et nyt forløb i årene 2022-25.

Projektet har været under udvikling og planlægning siden 2008. Projektet er udviklet på tværs af By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen og vil fortsat skulle videreudvikles og gennemføres i et tværgående samarbejde.

Projektet står på 3 ben, som er byudvikling, klima og miljø. Det betyder, at en åben å gennem byen kan og skal understøtte alle tre formål.

Med hensyn til byudvikling kan Østerå gennem Gabrielområdet, Åparken og Karolinelund medvirke til en rekreativ styrkelse af den blå og grønne struktur, og åen som naturelement vil skabe en rå kontrast til bymæssig bebyggelse, byrum og parker. Åparken med Østerå fungerer som en drivkraft for byudvikling.

Østerå gennem Karolinelund indgår i den helhedsplan, som blev godkendt af byrådet i 2015. Helhedsplanen blev udarbejdet efter opsamling af flere års aktiviteter og debatter om fremtidens Karolinelund, og dannede grundlag for lokalplanen for børnehave i Karolinelund.

Åbning af Østerå mellem Musikkens Hus og Østre Havn har indgået i havnefrontsmiljøet og som en vigtig attraktion for de nye boliger i Musikhuskvarteret, Østre Havn, hvorfor A. Enggaard A/S har været medfinansierende af denne etape, som har omfattet fjernelse af låget til den eksisterende kanal og beplantning og belysning samt indretning af kanterne til ophold, oplevelse og rekreation.

Klimatilpasning er et vigtigt formål med projektet. Ved at skabe større kapacitet for afledning af regnvand i hele Østerås opland, medvirker projektet til at gøre Aalborg mere robust overfor ekstreme regnhændelser, som der forventes stadig flere af.

Det sker ved, at

  • vandet kan forsinkes i Åparken ved hjælp af et dobbeltprofil for vandløbet i terrænet, således at stier og skrænter i Åparken inddrages som 'bassin', når det regner meget.
  • kanalen v. Gørtlervej bibeholdes og fungerer som ekstra skybrudsvej, når det regner meget. Det forventes at Østre Landgrøft kommer til at levere vand til kanalen, og Østre Landgrøft bidrager netop med meget vand fra den østlige bakkeskråning (Frydendal, Gug osv), når det regner meget.
  • kanalen under Kanalstien bevares som ekstra kapacitet, samtidig med at Østerå åbnes gennem Karolinelund. Det betyder større kapacitet i systemet.
  • kanalen mellem Musikkens Hus og Østre Havn er bygget i 1950'erne i forbindelse med de øvrige industrielle anlæg på havnen, og rummer rigelig kapacitet til afledning af vand - her har der således ikke været behov for at øge kapaciteten.

Desuden forbedres vandmiljøet med åbning af Østerå, og projektet indgår i vandplanlægningen med fjernelse af spærringer for fisk ved Gabriel samt en generel forbedring af vandmiljøet ved at konvertere det lukkede kanalsystem til et åbent åsystem med grusbund og brinker på langt de fleste strækninger gennem byen.

Landskabsplan - Østeraas forløb gennem Karolinelund

Skitseprojektet for Karolinelund viser, hvordan åen kommer til at slynge sig gennem den vestlige del af parken. Anlægsarbejdet startede i foråret 2021 og afsluttes i slutningen af 2022. 

De enkelte etaper

  • Åbning af kanalen ved Musikkens Plads er gennemført
  • Karolinelund er under gennemførelse i 2021-22
  • Åparken, hvor åen slynges gennem den ca. 40 m brede park, forventes gennemført i 2022-25
  • Området ved Gabriel forventes gennemført i 2023-25

Vi sender det du mangler

Skriv til os, hvis vi skal sende dig skitseprojekt og tegninger over Østerå. Husk at skrive titlen på det ønskede i emnefeltet.
Du kan også bestille materialet ved at ringe til os på tlf. 9931 2000. 

 

Del indhold