Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Planstrategi 2019

Planstrategien er godkendt af byrådet oktober 2019.

Planloven definerer, at byrådet ”inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode skal offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen” – en planstrategi. Planstrategi 2019 er endeligt vedtaget af Aalborg byråd oktober 2019.

Byrådets vision DNA Aalborg og det opsummerende løfte: ’Vi udvikler os sammen’ afspejler det særlige sammenhold vi har i kommunen, hvor udvikling i fællesskab prioriteres højt. Det er derfor vi med Planstrategi 2019 siger: ’Vi udvikler byer med kvalitet sammen’.

Med byer mener vi både Aalborg by, de 11 oplandsbyer med særligt vækstpotentiale samt de øvrige oplandsbyer og landsbyer. Byer skal altså forstås i bred forstand og inkluderer hele Aalborg Kommune. Ligeledes skal kvalitet forstås bredt, og som et vigtigt middel til at fastholde og tiltrække borgere i Aalborg Kommune. Kvalitet i byudviklingen rummer en lang række parametre, hvoraf vi med Planstrategi 2019 har særligt fokus på følgende 9 områder

  1. Steder med identitet
  2. Boliger og befolkning
  3. Institutioner i byen
  4. Arkitektur og byrum
  5. Bæredygtig mobilitet
  6. Grønne og blå kvaliteter
  7. Klimaindsats
  8. Mangfoldige funktioner i byen
  9. Strategisk byledelse og partnerskaber

Vi sendet det, du mangler

Skriv til os, hvis vi skal sende dig 'Planstrategi 2019'.

Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 9931 2000.

Webtilgængelighed

Det er vigtigt for os, at Aalborg Kommunes hjemmesider kan bruges af alle, der kan og vil.

Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv eller ring til vores serviceteam vedrørende webtilgængelighed.

Kontakt vedrørende webtilgængelighed

Skriv til os på was@aalborg.dk

Ring på telefon 9931 1619

Del indhold