Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bygningspræmiering 2022

Komiteen for bygningspræmiering i Aalborg har i 2022 præmieret fire emner.

Fyrkildevej 1-26 

Fyrkildevej 2

Præmieret for en flot renovering og transformation af almene boliger med fokus på variation og bokvalitet.

Arkitekt: LINK Arkitektur og Arkitekterne Bjørk & Maigård ApS
Landskabsarkitekt: Arkplan (Rosseels Tegnestue)
Bygherre: Himmerland Boligforening

Motivering

Renoveringen af Fyrkildevej viser et godt eksempel på, hvordan arbejdet med variationer i boligformer, som også kommer til udtryk i arkitekturen, kan være med til at løfte et område. De forskellige frem- og tilbageryk i bebyggelsen er med til at skabe semi-private områder, som beboerne har indtaget og gjort til deres egne, hvilket skaber liv. Herudover er der arbejdet med forskellige boligtypologier, som henvender sig til forskellige målgrupper, hvilket er med til at skabe et attraktivt boligområde. Landskabsprojektet med stor artsvariation understøtter arkitekturen på fornem vis.

Thomas Manns Vej 25

Thomas Manns Vej

Præmieret for et åbent og inspirerende byggeri, der binder campus sammen.

Arkitekt: COBE Arkitekter
Bygherre: Bygningsstyrelsen

Motivering

Det nye tværfaglige hus ved Aalborg Universitet har en vision om at skulle være åbent for alle – og det formår projektet at udtrykke. Bygningen ‘udstiller’ sit indhold til inspiration for studerende og forbipasserende. Inde er det især stueetagens organisering med en offentlig ‘rambla’, der underbygger projektets vision, og ude er det facaden og mødet med omgivelserne. Særligt området ud mod Bertil Ohlins Vej har potentiale til at understøtte livet i Campus Øst med forskellige trappeanlæg, hvor man kan sidde og trække bygningens liv med uden for. Herudover formår byggeriet at formidle overgangen mellem den store Build bygning og det gamle, lavere campus gennem sin formgivning og skala.

’Parkbyen’ Egeparken 3-8

Parkbyen 5

Præmieret for en flot skulpturel højhusbebyggelse, indpasset i det grønne.

Arkitekt: Transform ApS
Bygherre: Søren Enggaard A/S

Motivering

Parkbyen viser, hvordan det at arbejde i højden kan give værdi og kvalitet, både på terræn og som samlet volumen oplevet på afstand. Ved at sætte bygningerne i landskabet, strategisk placeret og roteret i forhold til hinanden, opnås en særlig skulpturel virkning, som giver området karakter og skaber levende grønne rum imellem bygningerne. Herudover er der arbejdet fint med detaljerne i form af materialevalg, som både binder sammen og skaber variation, de enkelte bygninger imellem. Altanerne, der går rundt om hjørnerne, er med til at opbløde de ellers store voluminer, og disponeringen af stueetagen med ret lukkede facader som en form for sokkel gør, at bygningerne lander flot i landskabet.

’Oasen’ Karen Blixens Vej 1-41

Oasen Ny Nibevej Hobrovej 11

Præmieret for en vellykket boligbebyggelse med et flot bearbejdet parkerings- og landskabsprojekt.

Arkitekt: Kjaer & Richter A/S
Bygherre: CALUM A/S

Motivering

Oasen er et godt eksempel på et boligprojekt, der viser forståelse for stedet. Der er arbejdet med at skabe en spændende bebyggelse i en god skala, som både er med til at danne en fin front mod et meget trafikeret kryds og skabe et godt bomiljø på den anden side. Der er brugt få, men vellykkede, virkemidler som frem- og tilbageryk, variation i højden, markering af trappeopgang i facaden og to nuancer af tegl, som supplerer hinanden godt. Herudover har udearealerne fået særlig fokus, hvor man har lavet andet end blot en grøn plæne. En afgørende forudsætning for det vellykkede uderum er, at en del af parkeringsbehovet løses i P-kælder, mens en mindre del på terræn på fin vis er blevet indarbejdet, fremfor at være det dominerende i gårdrummet. Generelt et projekt der vil blive brugt som reference for lignende projekter fremover.

Print alle punkter

Del indhold