Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bygningspræmiering 2021

Komiteen for bygningspræmiering i Aalborg har i 2021 præmieret seks emner.

Tornhøjgaardparken 

Dekorativt billede af Tornhøjgaardparken

Præmieret for en boligbebyggelse med attraktive uderum, der er fint tilpasset stedet.

Arkitekt: PlusKontoret
Bygherre: Himmerland Boligforening, Projektas og LIDL
Anvendelse: Nyopførte boliger, butik og café

Motivering

Tornhøjgaardparken er et godt eksempel på et sammenhængende etagebyggeri, der er tilpasset stedet, især ift. højder og placering i terrænet. Herudover er der skabt et fint udemiljø i tilknytning til boligerne, hvor det store terrænspring er udnyttet til at skabe en god differentiering mellem semi-offentlige og private arealer.

Teatergården

Dekorativt billede af Teatergården

Præmieret for et fint indpasset nybyggeri, som fuldender gaden med genbrug af eksisterende facader og gode materialer.

Arkitekt: C. F. Møller A/S
Bygherre: Himmerland Boligforening og Ejendomsmæglernes Fond
Anvendelse: Renoverede og nyopførte boliger

Motivering

Teatergården viser, hvordan nyt og gammelt kan placeres side om side – og hvordan design og materialevalg spiller en stor rolle, når et nyt byggeri skal indpasses i en eksisterende bebyggelse. Især renovering af de gamle facader, og det nye byggeris arkitektur og materialevalg (tegl) gør dette projekt til noget særligt.

Østeraagade 27

Dekorativt billede af Østeraagade 27

Præmieret for en fin renovering af tagetagen med fokus på materialevalg og gode detaljer.

Arkitekt: Bjørk & Maigaard
Bygherre: MA Ejendomme
Anvendelse: Renovering / ombygning af tagetage

Motivering

Med respekt for den historiske bygning er tagetagen på Østerågade 27 blevet renoveret. Fokus på materialevalg og gode detaljer får renoveringen til at se ud som om, bygningen var født med det. Særligt de nye kviste bidrager på positiv vis til den samlede oplevelse af bygningen.

Taffeltårnet/Akvavitvej

Dekorativt billede af Taffeltårnet Akvavitvej

Præmieret for en fin genfortolkning af Sprittens fredede bygninger, overført til et nutidigt facadeudtryk.

Arkitekt: Årstiderne Arkitekter
Bygherre: A. Enggaard A/S og Himmerland Boligforening
Anvendelse: Nyopførte boliger

Motivering

Taffeltårnet bidrager til diversitet i beboersammensætningen på Spritten ved at bestå af 24 ungdomsboliger, 15 seniorboliger og 48 ejerboliger.
Ejendommen fremstår i en nutidig arkitektur, men med tydelige referencer til Sprittens fredede bygninger i facadematerialer og bygningsdetaljering.

Hasserisvej 132

Dekorativt billede af Hasserisvej 132

Præmieret for en flot og gennemgribende renovering og tilbygning i respekt for husets oprindelige arkitektur.

Arkitekt: Arkitekthuset Vodskov
Bygherre: Gitte og Peter Høfler
Anvendelse: Renovering og tilbygning, enfamiliehus

Motivering

Den flotte ejendom, tegnet af Ejnar Packness, er blevet smukt renoveret, inde såvel som ude, med respekt for det oprindelige hus ift. materialevalg, farver mm. Kombinationen af nyt og gammelt er godt løst, hvor facaderne og hallens mange fine detaljer er bevaret, mens den øvrige indretning af huset er blevet tilpasset en nutidig families ønsker og krav. Herudover har man formået at bygge klogt til uden at gå på kompromis med husets komposition.

Stjernepladsen

Dekorativt billede af Stjernepladsen

Præmieret for et godt byrum med fokus på sanseindtryk og varierede opholdsmuligheder, der binder Østre Havn sammen.

Arkitekt: By+Land
Bygherre: A. Enggaard A/S
Anvendelse: Byrum

Motivering

Det nye byrum på Østre Havn er en attraktion for både beboere og besøgende. Der er arbejdet med mange forskellige nicher, niveauer og beplantning, som har skabt et sted med god opholdskvalitet. Der er valgt fine materialer, som på en gang passer til og binder de mange forskellige bygningsudtryk sammen – og alligevel adskiller sig fra det øvrige på Østre Havn. Foruden selve pladsen har man formået at få funktioner ind i stueetagen, som kan understøtte bylivet.

Print alle punkter

Del indhold