Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Boligsocialt arbejde

Gennem en række boligstrategiske og boligsociale indsatser forebygger Aalborg Kommune boligsociale udfordringer.

Indsatserne gennemføres i et samarbejde mellem netværkskoordinatorer, private og andre kommunale parter på det boligsociale og boligstrategiske område.  

Netværkskoordinatorerne udvikler og koordinerer samarbejdet og indsatser i det boligsociale arbejde. I arbejdet deltager bl.a. boligorganisationerne, de boligsociale medarbejdere, politiet, foreninger, institutioner og de øvrige forvaltninger i kommunen.

Netværkskoordinatorerne har kompetencer indenfor eksempelvis procesfacilitering, monitorering, dataindsamling og analyser. Helt konkret kan netværkskoordinatorerne tilbyde hjælp til at:

 • koordinere boligsociale indsatser
 • analysere et boligområde kvantitativt som kvalitativt
 • udvikle/udarbejde forslag til handleplaner
 • medvirke til at udforme boligsociale helhedsplaner og projektansøgninger
 • inddrage og aktivere relevante ressourcer i og omkring et boligområde
 • bidrage med viden om boligsociale initiativer og inddragelse af beboere
 • medvirke til, at tiltag forankres

Eksempler på afsluttede og igangværende opgaver:

 • Monitorering
 • Boligsociale helhedsplaner
  • Svenstrup
  • Tove Ditlevsensvej
  • Lille og Store Tingbakke
  • Grønnegården/Skelagergårdene
  • Løvvangen
  • Aalborg Øst
 • Integrationstiltag
  • Ø-gadekvarteret
 • Bydelsarbejde og byudviklingsarbejde
  • Skalborg
  • Vejgaard
  • Det østlige aalborg
  • Aalborg SØ
  • Vestbyen
  • Østerbro
  • Karolinelund
 • Projektansøgninger og indsatser
  • Fremskudt Familieindsats i Grønneparken
  • Sundhedsindsatser
  • Bydelsmødre
  • Læseklub
  • Fædreklub
 • Visionskonferencer og workshops
  • Aalborg SØ
  • Skelagergårdene 
  • Løvvangen
  • Aalborg Øst
  • Grønnegården
  • Svenstrup
 • Tovholder for Aalborg Boligsociale Forum
 • Facilitering af Boligsocial ledergruppe
 • Styringsdialoger
 • Strategi
  • Koordinator for Tryg Aalborg, tryghedsvandringer og RUM'lighed - demensvenlige boligområder
Del indhold