Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Almene boliger

Myndighedsområdet for boliger opført med offentlig støtte varetages af By og Land.

Formålet kan deles op i tre dele:

  1. Løsning af en række drifts- og myndighedsopgaver
  2. Opretholdelse og udvikling af viden og kompetencer inden for fagområdet
  3. Udvikling af arbejdsmetoder samt udvikling af fagområdets relationer til andre fagområder i By og Land.

Opgaveportefølje

  • Myndighedsbehandling af nybyggeri og renovering
  • Styringsdialoger med de almene boligorganisationer - kontakt os hvis du ønsker at rekvirere en redegørelse fra et specifikt styringsdialogmøde.
  • Boligsociale helhedsplaner - Udvikling og planlægning samt myndighedstilsyn
  • Regnskabstilsyn med kollegier
  • Boligprogram - Løbende udvikling af den samlede almene boligmasse i Aalborg Kommune

Myndighedsområdet varetager en bæredygtig udvikling af boliger i Aalborg Kommune med et væsentligt fokus på sociale sammenhænge, økonomiske rationaler samt et samlet mål om en bæredygtig byudvikling.

Del indhold