Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Almene boliger

Myndighedsområdet for boliger opført med offentlig støtte varetages af By- og Landskabsforvaltningen

Formålet kan deles op i tre dele:

 1. Løsning af en række drifts- og myndighedsopgaver
 2. Opretholdelse og udvikling af viden og kompetencer inden for fagområdet
 3. Udvikling af arbejdsmetoder samt udvikling af fagområdets relationer til andre fagområder i By- og Landskabsforvaltningen.

Opgaveportefølje

 • Myndighedsbehandling af nybyggeri og renovering
 • Styringsdialoger med de almene boligorganisationer
 • Boligsociale helhedsplaner - Udvikling og planlægning samt myndighedstilsyn
 • Regnskabstilsyn med kollegier
 • Boligstrategi - Løbende udvikling af den samlede boligmasse i Aalborg Kommune

Myndighedsområdet varetager en bæredygtig udvikling af boliger i Aalborg Kommune med et væsentligt fokus på sociale sammenhænge, økonomiske rationaler samt et samlet mål om en bæredygtig byudvikling.

I menuen findes desuden sider om

 • Styringsdialogmøder
  Der afholdes årligt et møde med hver boligorganisation. Mødet behandler aktuelle problemstillinger samt udviklingsplaner, og på denne side findes de seneste redegørelser fra hver af disse møder.

For henvendelser ang. ovenstående emner, benyt venligst 'Skriv sikkert til By- og Landskabsforvaltningen (NemId).

Del indhold