Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Budgetforslag: Aalborg bliver første værtsby for DM-uge

Aalborg bliver i 2022 den første værtsby for en DM-uge.

Der er lavet en hensigtserklæring mellem Aalborg Kommune og Dansk Idræts Forbund, hvor det er besluttet, at Aalborg skal være første værtsby for DM-ugen. Det bliver en uge, hvor Aalborg samler store og små idrætsgrene og samler danmarksmesterskaberne i én by. Det bliver en tætpakket uge med oplevelser for både deltagere og tilskuere - ambitionen er nemlig at skabe en folkefest i byens mange forskellige byrum.

Stor interesse for eliteidrætsklasser

Bevægelse og sport er en del af Aalborgs DNA. Og der er efterhånden mere og mere forskning, som understøtter formodningen om, at bevægelse og læring hænger sammen. Derfor har kommunens skoler særligt i skoleåret 2019/2020 haft fokus på netop bevægelse. Indsatsen har vist gode resultater, og derfor - og på grund af nedlukningen i forbindelse med COVID-19 - har Aalborg Kommune valgt at forlænge og føre Skoleforvaltningens eget bevægelsesprojekt ’Bevægelsens År’ ind i skoleåret 2020/2021.

At bevægelse og skolegang for mange hænger sammen, ses også tydeligt i tilgangen til kommunens eliteidrætsklasser. I løbet af de seneste år er kommunens idrætsprofilskole Sønderbroskolen gået fra fem til syv klasser. Finansieringen af de to ekstra klasser er indtil videre fundet inden for budgetrammen, men da interessen for at gå i skole og samtidig have tid til at dyrke sport og idræt på højt plan er konstant, er der et ønske om, at budgettet afspejler behovet og understøtter, at der altid kan oprettes syv idrætsklasser.

Idrætsklasserne på Sønderbroskolen har et fast samarbejde med Team Danmark og er første trin i en struktur, hvor der både på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser er en stærk koordinering med Aalborg Kommune for at sikre, at talentudviklingen foregår på en optimal, social og samfundsmæssig forsvarlig måde.

Idrætsklasser

  • Idrætsklasserne er et tilbud til unge talenter på 7.-9. årgang.
  • I en Idrætsklasse har eleverne samme antal timer og fag som andre folkeskoleelever på samme årgang, og der er fokus på at udvikle eleverne skolefagligt mest og bedst muligt i kombination med deres idræt.
  • Idrætsklasserne har siden 2008 været en integreret del af Sønderbroskolens profil.

IDRÆTSMØDET

IDRÆTSMØDET blev aflyst i 2020 på grund af COVID-19. I stedet er forberedelserne til 2021 versionen i fuld gang. Der bliver udviklet på nye online-formater og et udvidet program.

IDRÆTSMØDET i Aalborg havde premiere i august 2019 med fire hæsblæsende dage og et hav af faglige oplæg og aktiviteter i hele byen. Idrætsmødet blev allerede i debutåret bakket flot op af det lokale foreningsliv og havde stor tilslutning fra landets store og vigtige idrætsorganisationer.

Formålet med IDRÆTSMØDET var og er at give idrætten i Danmark og i Norden sin egen mødeplads. Give rum til vidensdeling, erfaringsudveksling,
debatter og en masse aktiviteter for folk i alle aldre. Både konferencen, aktiviteterne og folkemødedelen viste idrættens store mangfoldighed og iboende værdier. Der er således skabt et sted, hvor nyeste tendenser kan diskuteres, og hvor best cases kan vises frem og inspirere landet rundt. Det sker hånd i hånd med, at børn, unge, fagfolk og ældre kan mærke det og få røde kinder selv.

IDRÆTSMØDET i Aalborg

20.000 deltagere fordelt på fire dage.

7.000 skole- og daginstitutionsbørn.

En folkemødedel med 7 forskellige scener og 146 forskellige oplæg, debatter og shows samt en aktivitetsdel med over 100 arrangører og 50 forskellige sportsgrene.

12.500 deltagere på folkemødet.

En konference med over 650 tilmeldte deltagere i 2019, der på 14 temaspor deltager på 125 forskellige oplæg.

IDRÆTSMØDET byder på aktiviteter i børnehaver og for udskolingens eleverne i hele kommunen.

Udvidet program og en større online-del i 2021

Del indhold