Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Budget 2019-2022

Den 11. oktober 2018 vedtog et stort flertal i byrådet budgettet 2019, og for overslagsårerne 2020- 2022.

Hele byrådet har været involveret i budgetforløbet, hvor udvalgene har haft til opgave at prioritere budgettet inden for de rammer, der i processen er fastlagt af den udvidede Magistrat. Den udvidede Magistrat består af Magistraten og formændene for de byrådsgrupper, der ikke har medlemmer i Magistraten.

Budget 2019 - 2022 findes i en trykt version på Hovedbiblioteket, Aalborg Bibliotekerne.

Budget indeholder

Bind 1:

En beskrivelse af budgettet i hovedtræk, som redegør for kommunens:

  • udgifter og indtægter
  • lønudvikling
  • personaleforbrug
  • befolkningsprognose


Efterfølgende kommer forvaltningernes bidrag, hvori der redegøres for fokusområder i budgetperioden. Bagerst i budgetdokument findes oversigter over investeringer, takster, personale med videre.

Læs Bind 1 (PDF)

Bind 2:

I Bind 2 indeholder hovedoversigten, den tværgående- og bevillingsoversigten.

Læs Bind 2 (PDF)

Del indhold