Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Budget 2018-2021

Den 12. oktober 2017 vedtog et enig byråd budgettet 2018, og for overslagsårerne 2019- 2021.

Hele byrådet har været involveret i budgetforløbet, hvor udvalgene har haft til opgave at prioritere budgettet inden for de rammer, der i processen er fastlagt af den udvidede Magistrat. Den udvidede Magistrat består af Magistraten og formændene for de byrådsgrupper, der ikke har medlemmer i Magistraten.

Budget 2018 - 2021 findes i en trykt version på Hovedbiblioteket, Aalborg Bibliotekerne.

Budget indeholder

Bind 1:

En beskrivelse af budgettet i hovedtræk, som redegør for kommunens:

  • udgifter og indtægter
  • lønudvikling
  • personaleforbrug
  • befolkningsprognose

Efterfølgende kommer forvaltningernes bidrag, hvori der redegøres for fokusområder i budgetperioden. Bagerst i budgetdokument findes oversigter over investeringer, takster, personale med videre.

Læs Bind 1

Bind 2:

I Bind 2 indeholder hovedoversigten, den tværgående- og bevillingsoversigten.

Læs Bind 2

Del indhold