Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Budget 2017-2020

Byrådet vedtog den 13. oktober 2016 budgettet for det kommende år, det vil sige budgettet for 2017 samt overslagsårene 2018 - 2020.

Hele byrådet har været involveret i budgetforløbet, hvor udvalgene har haft til opgave at prioritere budgettet indenfor de rammer, der i processen er fastlagt af den udvidede Magistrat. Den udvidede Magistrat består af Magistraten og formændene for de byrådsgrupper, der ikke har medlemmer i Magistraten.

Budget 2017 - 2020 findes i en trykt version på Hovedbiblioteket, Aalborg Bibliotekerne.

Budget 2017 - 2020 indeholder

Bind I:

En beskrivelse af budgettet i hovedtræk, som redegør for kommunens:

  • udgifter og indtægter
  • lønudvikling
  • personaleforbrug
  • befolkningsprognose med videre

Efterfølgende kommer forvaltningernes bidrag, hvori der redegøres for fokusområder i budgetperioden. Bagerst i budgetdokument findes oversigter over investeringer, takster, personale med videre.

Læs Bind I

Bind II:

Indeholder hovedoversigten, den tværgående- og bevillingsoversigten. Bind findes kun i elektronisk udgave.

Læs Bind II

 

Del indhold