Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fejl i breve til borgerne i Kongerslev

Borgere med adresse i Kongerslev har den 10. februar 2021 modtaget et eller flere breve i e-Boks fra Aalborg Kommune, som desværre var stilet fejlagtigt ift. navn og adresse.

Brevet, der indeholder en invitation til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse om, hvordan man som borger i Kongerslev kommer fra A til B, er sendt til godt 1.600 borgere i Kongerslev.

Aalborg Kommune beklager fejlen som skyldes, at der i forbindelse med forsendelsen af brevet er sket en fejl i de brevfletningslister, der er blevet brugt til at sende brevet.

Brevfletningen er blevet lavet på en sådan måde, at navn og adresse på de forskellige breve ikke hænger sammen. Det betyder, at den adresse, der fremgår af brevet, ikke er den korrekte adresse til det navn, der fremgår.

Navn og adresse er som udgangspunkt almindelige personoplysninger, der er offentligt tilgængelige, men det ændrer ikke på, at det er beklageligt, at borgerne i Kongerslev har modtaget et brev med forkert navn og adresse. Aalborg Kommune betragter fejlen som en brud på datasikkerheden, da navne eller adresser er blevet sendt til den forkerte modtager. Aalborg Kommune anmelder derfor sagen til Datatilsynet.

Afdelingsleder i By- og Landskabsforvaltningen Mette Skamris Holm siger om sagen:

- "Det er rigtig beklageligt, at der er sket en fejl i vores brevfletning, og jeg er fuld af forståelse for borgernes forvirring over at modtage et eller flere breve i e-Boks med ukorrekte oplysninger om navn og adresse. Det er drøn-ærgerligt. Vi har sendt en formel underretning til de berørte borgere, ligesom vi anmelder sagen til Datatilsynet.” 

Del indhold