Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Dialogmøde om byggesagsbehandling vedr. altaner og mindre ombygninger

10. november 2022
Aalborg Kommunes afdeling for byggeri gentager succesen og inviterer til dialogmøde om byggesagsbehandling vedr. altaner og mindre ombygninger.

Mandag den 28. november 2022 kl. 15.30 - 17.30 inviterer Byggeri i Aalborg Kommune til dialogmøde om byggesagsbehandling med særligt fokus på ansøgning om etablering af altaner og mindre ombygninger ved etagebyggeri.

Mødet er målrettet professionelle ansøgere fra tegnestuer, byggefirmaer og byggerådgivere, der søger om byggetilladelse i eksisterende etagebyggeri i Aalborg Kommune.

Kom og hør om hvordan bygningsmyndigheden i Aalborg Kommune tilrettelægger arbejdet med byggesagsbehandlingen, herunder:

  • Status på den aktuelle situation ift. sagsbehandlingstider, nyt bygningsreglement mm
  • Aalborg Kommunes altanvejledning og bevaringsværdige ejendomme
  • Indplacering af altaner og mindre ombygninger i brand- og konstruktionsklasse
  • Den gode proces i en byggeansøgning

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og drøfte vores samarbejde om byggesagsbehandlingen.

Bemærk, at der er begrænset deltagerantal, da vi gerne vil i dialog. Vi arrangerer gerne flere møder, hvis der er behov for det.

Tilmelding skal ske via linket nedenfor

Dialogmøde om byggesagsbehandling vedr. altaner og mindre ombygninger

Del indhold