Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Personalemæssig konsekvens af serviceeftersyn

05. december 2022
Aalborg Kommune kan oplyse, at Søren Thorst i forbindelse med serviceeftersynet af eventområdet har modtaget en advarsel for ikke at have fulgt administrative procedurer og forretningsgange ved brugen af MasterCard.

Herudover er det aftalt, at Søren Thorst i to tilfælde, hvor forplejningen ved repræsentationsmøder har været højere end, hvad man har vurderet ville være rimeligt, tilbagebetaler de afholdte udgifter.  

Dermed er spørgsmålet om det personalemæssige aspekt af sagen afgjort.

Søren Thorst oplyser, at han har taget advarslen til efterretning, og i øvrigt ikke har yderligere bemærkninger til sagen. 

Del indhold