Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

God tandsundhed for børn og unge i Aalborg Kommune

05. september 2022
Sundhedsstyrelsens seneste tal på tandsundheden blandt unge viser, at Aalborg kommunes børn og unge fra 0-18 er rigtigt gode til at passe på deres tænder. Tandplejen og politikerne er glade for de fine tal, mens man også arbejder på at mindske de geografiske forskelle i tandsundheden indenfor kommunegrænsen.

En sund mund og et sæt sunde tænder er godt for både helbredet og den enkeltes livskvalitet. Derfor er det godt nyt, når Sundhedsstyrelsens nyeste tal for tandsundheden for børn og unge i alderen 0-18 år viser, at Aalborg på landsplan er bedre end landsgennemsnittet, og at det fortsat bliver bedre på alle årgange.

- Jeg er virkelig glad for Aalborgs flotte placering i Sundhedsstyrelsens rapport. Vi ved, at der sammenhæng mellem tandsundheden og vores generelle sundhed, så derfor er det vigtigt, at vi er i god gænge med den forebyggende indsats hos vores yngste borgere. En tidlig indsats er vigtig både samfundsøkonomisk men også for den enkelte. God tandsundhed er også lig med livskvalitet, siger Jes Lunde, rådmand i Sundhed og Kultur i Aalborg Kommune.

I Aalborg Kommune er der flere overordnede mål for tandsundheden. Man vil gerne styrke den generelle tandsundhed og sammenligneligt ligge i front blandt de store byer i Danmark, mens et tredje vigtigt kriterie er at mindske uligheden i tandsundheden

De nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at Aalborg sammen med Aarhus ligger markant i front i forhold tandsundheden blandt børn og unge mellem 0-18 år – målt på blandt andet det gennemsnitlige antal caries-skader på tandfladerne. Tandplejen har et bud på, hvad den gode udvikling skyldes:

- Vi er på rette vej med en systematisk, målrettet og videnskabeligt underbygget strategi. Når det kombineres med medarbejdernes engagement og høje faglighed, er der gode muligheder for bedre tandsundhed for alle. Vores strategi er at have fokus på tidlig diagnostik og tidlig indsats, og vi lægger stor vægt på at hjælpe børn og unge med at kontrollere den helt tidlige caries og i bedste fald gøre den inaktiv, således, at tanden bevares intakt, siger Pia Clemmensen, overtandlæge i Aalborg Kommunes tandpleje

Fra 2016-2019 var der en stigning i antallet af tandskader hos de 5-7-årige. For at vende udviklingen har Tandplejen sat gang i pilotprojektet ”Færre børn med mange huller” og man kan nu se i tallene fra 2021, at det begynder at vende igen, også på tværs af de geografiske forskelle der er indenfor kommunen.

- Vi følger årligt udviklingen i alle områder i kommunen og har opmærksomhed på de geografiske forskelle. Det er meget tilfredsstillende at kunne konstatere, at den generelle forbedring ses både i klinikområder med god tandsundhed og i de områder, hvor tandsundheden er mere udfordret. Det giver forventning og håb om, at Tandplejen bidrager til at uligheden i sundhed mindskes, siger Pia Clemmensen.

Del indhold