Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nyt Mangfoldighedshus måske på vej til Aalborg

29. juni 2022
Aalborg Kommune har fået et mangfoldighedsudvalg. En af deres første opgaver at undersøge mulighederne for at etablere et Mangfoldighedshus i Aalborg.

Mangfoldighedsudvalgets formål er at fremme ligestilling og mangfoldighed i Aalborg Kommune generelt og på arbejdspladsen Aalborg Kommune.

”Vi er sat i verden for at fremme ligestilling bredt, det gælder både køn, alder, etnicitet, seksualitet m.m. Vores første fokusområde er at forbedre inklusionen af LGBT+ personer og andre minoritetsgrupper, derfor er der afsat 250.000 kr. på kommunens budget 2022 til en forundersøgelse af mulighederne for etablering af et mangfoldighedshus i Aalborg. Byrådet har godkendt vores kommissorium, derfor går arbejdet med forundersøgelsen i gang efter sommerferien”, udtaler formand for Mangfoldighedsudvalget Tobias Bøgeskov Eriksen.

Mangfoldighedsudvalget består af:

  • Tre repræsentanter for byrådet: Tobias Bøgeskov Eriksen (A), formand for Mangfoldighedsudvalget, Lotte Finck(C) og Anna Aaen (Ø)
  • Tre repræsentanter for medarbejderne: Tania Larsen Kvist, Job og Velfærd, næstformand for Mangfoldighedsudvalget, Bernadeta Thrysøe, Børn og Unge og Medo Huremovic, Sundhed og Kultur

  • En repræsentant for Handicaprådet: Birthe Hvolbæk

  • En repræsentant for Integrationsrådet: Roman Jurowetzki

  • En repræsentant fra Aalborg Kommunes ledelse: kommunaldirektør Christian Roslev

  • En til tre repræsentanter fra bysamfundet, som endnu ikke er valgt.

Rådet holder seks møder om året.

Kontaktinformation

Formand
Tobias Bøgeskov Eriksen
E-mail tbe-byraad@aalborg.dk
Mobil: 5361 7176

Næstformand
Tania Larsen Kvist
E-mail tlk-jobcenter@aalborg.dk
Mobil:2520 3785

Del indhold