Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Klimaalliancen Aalborg: Nye klimapartnerskaber baner vejen for at nedbringe CO2-udledningen fra kommunens virksomheder

13. juni 2022
Aalborg sætter nu for alvor fokus på at nedbringe CO2-udledningen fra kommunens virksomheder. Som et led i arbejdet med DK2020 og den kommende klimahandlingsplan har Aalborg Kommune oprettet en såkaldt "klimaalliance". Via Klimaalliancen Aalborg kan både små og store virksomheder indgå klimapartnerskabsaftaler med kommunen og derved reducere deres udledning af CO2.
Billede af arme, der holder om et træ i en skov.

Aalborg Kommune sætter barren højt for at nå i mål med at reducere udledningen af drivhusgasser. Derfor arbejder Klimaalliancen Aalborg på at indgå tætte partnerskaber og et gensidigt forpligtende fællesskab med de virksomheder i Aalborg Kommune, der kan og vil gå forrest.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen siger: "I Aalborg Kommune vil vi gerne udvikle os sammen. For sammen kan vi mere. Det er helt i tråd med FN's 17. Verdensmål, som netop understreger, at en bæredygtig udvikling kræver partnerskaber for handling. Jeg ser derfor frem til, at virksomhederne via klimapartnerskabsaftaler kan komme nærmere en grøn omstilling til gavn for både dem selv og vores fælles klima."

Indehaver Mark Rokkedahl fra Rokkedahl Koncernen er blandt de første, der underskriver en aftale med Aalborg Kommune. Han fortæller: "Vi tror på, at de gode klimaløsninger skal findes på tværs af brancher og institutioner. Med vores underskrift gør vi vores arbejde med bæredygtighed og klima officielt. Vi glæder os til at komme i gang med at inddrage og optimere produktionen, markdriften og energien. For landbruget skal være en del af løsningen og ikke problemet."

Klimaalliancen Aalborg skydes for alvor i gang 14. juni 2022. Her bliver de syv første klimapartnerskabsaftaler præsenteret og underskrevet. Det drejer sig om aftaler med:

  • Rokkedahl (kyllingeopdræt)
  • BK NORD A/S (arkitekter og ingeniører)
  • AKKC (kongres- og kulturcenter)
  • Klovborg (konventionelt landbrug med malkekøer)
  • Fibertex Personal Care A/S (producent af fibertekstiler)
  • Kunsten (kunstmuseum)
  • Himmerland Boligforening

Rådmand Per Clausen siger: "Deltagerne spænder vidt fra landbrug over produktion til kultur. Mangfoldigheden viser netop, at alle kan bidrage med noget. Jeg håber, det inspirerer flere lokale virksomheder til at indgå partnerskabsaftaler med Aalborg Kommune."

Borgmester Thomas Kastrup Larsen (S) og rådmand for Klima og Miljø Per Clausen (EL) åbner officielt Klimaalliancen Aalborg: 14. juni 2022 kl. 16.00 hos KaffeFair på Strandvejen 19 i Aalborg.

Herefter er der lagt op til en spændende paneldebat, hvor de syv virksomheder sætter ord på netop deres klimaindsats - og hvorfor de har valgt at indgå et partnerskab med Aalborg Kommune.


Fakta

På nationalt plan har regeringen indgået en aftale om en bindende klimalov med et mål om 70 % reduktion af drivhusgasudledningen i 2030 i forhold til 1990. Desuden skal Danmark være klimaneutral senest i 2050. Aalborg Kommune vil bidrage til de nationale målsætninger ved at udarbejde og implementere en ambitiøs klimahandlingsplan, som skal reducere klimaudledningerne med 70 % i 2030.

Del indhold