Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Helhedsplan for Nørresundby Torv

14. juni 2022
Arkitektkonkurrencen om at få skabt en helhedsplan for Nørresundby Torv – Byrum i Nørresundbys midte - er netop afgjort. Det vindende forslag er udarbejdet af et team med MOE og Schønherr i spidsen.

Som en del af mobilitetsløsningen for det nye Børne- og ungeunivers på Stigsborg i Nørresundby blev der i november 2021 udbudt en konkurrence om en helhedsplan for strækningen fra Sankt Peders Gade i nord via Torvet til Strandgade i syd.

Visualisering Mod Det Gamle Raadhus 
Visualisering mod det gamle rådhus. Illustration: MOE og Schønherr

Strækningen skal blive en af de naturlige ruter at vælge som sikker skolevej mellem Skansevejens skoledistrikt og den nye skole på Stigsborg. Der skal skabes en bedre sammenhæng mellem Nørresundby Midtby og havnefronten, og Torvet skal styrkes som Nørresundbys centrum, og blive en attraktiv og grøn destination med gode rammer for byliv og handel.

Visualisering fra Torvet mod Fjorden

Visualisering fra Torvet mod Fjorden. Illustration: MOE og Schønherr

Rådmand i By og Land Jan Nymark Thaysen siger om vinderforslaget:

-”Vi har med vinderforslaget fået en rigtig flot og robust helhedsplan, der lever helt op til vores visioner, og samtidig skaber rammerne for et attraktivt byrum, som kan løfte oplevelsen af det centrale Nørresundby. Med en visionær plan vil der altid være ting, som skal justeres, så nu trækker vi i arbejdstøjet i forhold til den videre tilpasning og bearbejdning, og her skal vi bl.a. i dialog med relevante interessenter. En anden ramme, der skal afklares, er den økonomiske, da den er afgørende for, hvor ambitiøse vi kan være. Intentionen er, at projektet skal være gennemført ved åbningen af det nye Børne- og Ungeunivers på Stigsborg Havnefront i begyndelsen af 2025, og jeg ser frem til et rigtig flot resultat, der vil skabe liv og mindeværdige oplevelser på Nørresundby Torv”.

Rådmanden suppleres af næstformanden i By- og Landskabsudvalget Lisbeth Lauritsen, der - ligesom Jan Nymark Thaysen - var en del af bedømmelseskomitéen:

- ”Det var ikke nogen helt nem beslutning, for vi fik tre rigtig gode forslag, som vi i dommerkomitéen skulle vælge imellem. Som jeg ser det, så tilfører det her projekt udover en sikker skolevej også mere grønt, mere oplevelsesværdi og bedre rammer for handel og byliv omkring Nørresundby Torv. Det trænger vi til, og jeg glæder jeg mig til at se idéerne realiseret”, slutter Lisbeth Lauritsen.

Visualiseringerne ovenfor er med forbehold for justeringer og projektets endelige udformning.

Del indhold