Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

50 millioner til mangfoldige nordjyske folkeskoler

10. juni 2022
Nyt, nordjysk tværkommunalt samarbejde giver nu mulighed for at blive klogere på, hvordan man skaber stærke fællesskaber og lige deltagelsesmuligheder for alle børn og unge. Inklusionsindsatsen er nemlig en udfordring for kommuner i hele landet, men nu giver en bevilling på 50 millioner kroner alle nordjyske folkeskoler mulighed for sammen at finde ud af, hvilke indsatser, der virker bedst.

Børn og unge skal både lære noget og trives i folkeskolen, og de skal forberedes bedst muligt på det liv, de drømmer om, og det mangfoldige samfund, de er en del af. Derfor går alle 11 nordjyske kommuner nu sammen i et stort 3-årigt projekt under navnet Den Mangfoldige Folkeskole for at skabe en folkeskole, hvor trivsel, fællesskab og lige deltagelsesmuligheder sidder med til højbords.

Med en bevilling på 50 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal vil kommunerne involvere cirka 1.300 lærere og 750 pædagoger, ledere, forvaltninger og forskere fra blandt andet UCN for at blive klogere på, hvordan man i samarbejde kan lykkes med at gøre folkeskolen god til at give børn og unge fællesskaber og deltagelsesmuligheder.

"Vi har arbejdet intensivt med inklusion igennem flere år i Aalborg Kommune, og vi har også taget nogle gode skridt. Men nu har vi muligheden for at stikke alle vores kloge hoveder sammen i kommunerne og låne nogle udefra, så vi kan gøre det endnu bedre for vores børn og unge, og det har jeg store forventninger til," siger Morten Thiessen, rådmand for Børn og Unge i Aalborg.

Rådmanden ser især en fordel i, at projektet handler om at finde ud af, hvad der virker bedst, af det, som kommunerne og skolerne allerede gør, og få den viden forfinet, udviklet og udbredt, frem for at starte nye indsatser og projekter op.

Kloge indsatser, der virker

Gennem de næste 3 år vil kommunerne og samarbejdspartnerne sammenholde evidens, forskning og praksis for at finde fællesnævnere for, hvordan man laver indsatser, som virker bedre. Børn og unge er naturligvis grundkernen i folkeskolen, og derfor vil en helt naturlig del af projektet være at inddrage og lytte til dem for at finde de bedste løsninger.

"Når vi de næste år kommer til at lykkes bedre med indsatser, som understøtter fællesskaberne og gør, at alle børn og unge kan deltage på lige fod uanset deres udgangspunkt, så kan vi også være med til at sørge for, at skolen er et godt sted at være. For hvis man har det godt, ser andres forskelligheder som styrker og føler sig som en del af et fællesskab, så kan man også bedre lære sammen," siger rådmand Morten Thiessen.

I Aalborg Kommune vil projektet give mulighed for at sammenholde de projekter, som kommunens skoler allerede arbejder med, med det overordnede fokus på at udvikle alle de nordjyske folkeskoler til steder, hvor børn og unge bliver set, hørt, inddraget og har det godt. I Aalborg Kommune er det eksempelvis projekter og indsatser som udvikling og udbredelse af DELTA-klasser, kvalificering af co-teaching-indsatsen ved at inddrage specialpædagogik, udbredelse af CPS, Børn med særlige forudsætninger og kompetenceudvikling i Neuropædagogik.

Projektet er for alle elever fra første til sidste skoledag og vil også have et fokus på at færre elever har højt fravær, og at flere får en ungdomsuddannelse. Desuden vil UCN i Aalborg indsamle resultaterne af indsatserne og sikre, at denne viden gives tilbage til kommunernes praksis og vidensgrundlaget på UCN's uddannelser. UCN finansierer halvdelen af følgeforskningen som en del af professionshøjskolens generelle
forskningsindsats inden for in- og eksklusion.

FAKTA

  • Projektet har først og fremmest fokus på, at udviklingen skal ske ude på skolerne, hvor konkrete indsatser skal udvikle den praksis, der er i dag. Derudover vil der være uddannelsesforløb for lærere, pædagoger og ledere.
  • For at sikre det bedste samarbejde vil der blive etableret et regionalt videnscenter, som med tiden også vil kunne fungere som videnscenter for andre kommuner, skoler og uddannelsesinstitutioner.
  • De 50 millioner kroner, som er bevilliget til projektet, skal bidrage til at styrke folkeskolen til gavn for alle elever gennem støtte til efter- og videreuddannelse for lærere, pædagoger og skoleledere.
  • Den Mangfoldige Folkeskole skal køre over en 3-årig periode fra 2022-2025.
  • Projektet er et samarbejde mellem de nordjyske kommuner: Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbrugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerland og Professionshøjskolen UCN.

 

 

 

Del indhold