Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Træning skaber livskvalitet og frigør hænder i hjemmeplejen

04. maj 2022
Træning kan være et væsentligt element i arbejdet med at skaffe hænder nok i ældreplejen. Erfaringer fra Aalborg Kommune viser nemlig, at træning kan udsætte eller nedsætte selv de svageste borgeres behov for hjemmepleje.

Aalborg Kommune har i en årrække arbejdet ud fra et princip om, at der skal investeres resurser i at styrke ældre borgeres evner til at klare sig selv, så længe det kan betale sig. Dels fordi det øger den enkeltes livskvalitet at klare sig selv mest muligt og længst muligt, og dels fordi det frigiver hænder i hjemmeplejen.

Nu viser en ny analyse af indsatsen, at gevinsten af træningsforløb i hjemmet er så markant, at det kan påvirke kommunens behov for social- og sundhedsmedarbejdere.

- Vi har analyseret effekten af vores træningsindsats i hjemmeplejen, og den viser, at vi nedsætter eller udsætter et ældre menneskes behov for hjemmepleje med cirka ti timer årligt for hver investeret træningstime. Det vil sige et årligt mindreforbrug pr. ældre på i gennemsnit 103 timers hjemmepleje efter et træningsforløb, fortæller visitationschef Camilla Fibiger Smed fra Senior og Omsorg.

Den nye analyse er gennemført efter en organisatorisk tilpasning af træningsindsatsen. Analysen bygger på firs træningsforløb og viser, at selv de svageste ældre kan have glæde af træning. Det kan for eksempel være sengeliggende ældre, som kan træne sig op til selv at vende sig om natten i stedet for at få besøg af hjemmeplejen, eller ældre, som kan træne sig op til selv at kunne gå på toilettet, stå ud af sengen og måske endda selv klæde sig på.

- Det lyder måske ikke af meget, men selv en lille ændring i et menneskes funktionsniveau, kan have en kæmpe effekt på den persons livskvalitet. Og når en ældre træner sig op til at klare en opgave selv, kan hjemmeplejen bruge tiden på at hjælpe en anden i stedet, slutter Camilla Fibiger Smed.

Sådan er analysen lavet

Analysen omfatter ældre med et varigt behov for hjemmepleje. Det vil sige ældre, som både før og efter træningsforløbet modtager hjemmepleje. Analysen beregner den forventede stigning i den enkeltes ældres årlige behov for hjemmepleje som følge af fald i funktionsniveau, hvis den ældre ikke modtager træning. Den forventede stigning sammenholdes med den samme ældres faktiske behov for hjemmepleje efter et tolv ugers træningsforløb. Behovet er opgjort i samlet antal færre timers hjemmepleje årligt pr. borger.

Fremskrivning

Rød kurve: Forventet udvikling i behov for ekstra hjemmepleje pr. ældre med varigt behov for hjemmepleje, hvis der ikke tilbydes træningsforløb.
Grøn kurve: Faktisk udvikling i behov for ekstra hjemmepleje pr. ældre med varigt behov for hjemmepleje efter tolv ugers træningsforløb.
Grå kurve: Normaludviklingen for stigende behov blandt alle modtagere af hjemmepleje, herunder både varigt og midlertidigt behov for hjemmepleje. Opgørelsen viser samlet antal timer årligt pr. borger.

Om Aalborg Kommunes træning i hjemmeplejen

Det er et tværfagligt team af Senior og Omsorgs Visitation, som løbende vurderer, om en ældre har potentiale til at blive mere selvhjulpen eller er i risiko for at miste eksisterende færdigheder, hvis ikke der sættes ind med træning.

I Aalborg Kommune har social- og sundhedspersonale via en digital træningsplatform gennemført i alt cirka 1.200 træningsforløb. Træningen gennemføres i hjemmet sammen med hjemmeplejen ved hjælp af en online træningsplatform ved navn DigiRehab.

 

Del indhold