Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Genbrugscykler skal skabe cykelsikre børn

10. maj 2022
Sundhedsprojektet ”Børneliv i sund balance” giver i fællesskab med genbrugsbutikken GPS´en i Nørresundby nyt liv til gamle børnecykler i børneinstitutionerne. Målet er, på en bæredygtig måde, at lære børn at cykle inden skolealderen.

På Genbrugsplads Sundsholmen i Nørresundby står en container fyldt med gamle cykler, afleveret af borgere, som godt ved at deres cykler måske er for gode til skrot. Genbrugsbutikken GPS´en får lov at sætte cyklerne i stand, hvorefter de skal bruges til at aktivere børn:

- De her cykler er doneret til genbrug af borgere. De er i meget forskellig stand. Nogen af dem kan vi ikke gøre noget ved, mens andre er rigtigt fine. Nogle skal smøres op, have skiftet kæde eller have nyt hjul, som vi til tider kan finde på andre skrottede cykler. De cykler sælger vi videre normalt, men børnecyklerne har vi svært ved at komme af med, så de hober sig lidt op over året. Derfor er det her projekt win-win. Cyklerne får nyt liv og dejligt at børneinstitutionerne vil tage imod dem, for vi ved godt, at de ikke altid har for meget at rutte med. De her cykler skal ud at skabe glæde andre steder, siger Torben Mark, projektmedarbejder GPS´en i Nørresundby

En af de institutioner, der har sagt ja tak til de restaurerede cykler er børnehuset Viaduktvej i Nørresundby, hvor man er begejstret for tilbuddet. Børnene glæder sig, og skal som noget af det første være med til at vaske cyklerne, så de brugte cykler kan tage sig godt ud:

- Vi har glædet os til at modtage cyklerne her på Viaduktvej. Børn vil gerne bevæge sig, og på cykel får de fart, frihed og følelsen af at mestre noget. Samtidig styrker det både deres selvværd og kompetencer. Vi vil rigtig gerne have fokus på cykelleg hos os og derigennem øge børns bevægelsesglæde. For at lære at cykle er det nødvendigt med velfungerende cykler. Derfor er vi også meget glade for nu at få cykler, så børnene kan øve sig og blive sikre på cykel, siger Lisa Skov Sølgaard, pædagogisk leder Børnehuset Viaduktvej.

Fundamentet til sundhed skabes i barndommen

I projektet ”Børneliv i sund balance” er formålet at styrke lokalsamfundet i at skabe sunde rammer rundt omkring børnene, både i skole- eller institutionstid og i fritiden og en fællesnævner er, at jo tidligere man får skabt de gode vaner jo bedre:

- Det er i barndommen at fundamentet til børns sundhed og aktive liv bliver lagt. Det glæder mig derfor også, at de her daginstitutioner nu får cykler, som giver anledning til mere bevægelse igennem leg hos børnene, og på sigt kan blive en naturlig del af at fragte sig selv fra A til B. Og så er det selvfølgelig også glædeligt, at der er fundet en bæredygtig løsning, siger Jes Lunde, rådmand i Sundhed og Kultur i Aalborg Kommune.

GPS´en regner med, at de hen over foråret og sommeren, igennem projektet Børneliv i Sund Balance, kan donere omkring 100 børnecykler og løbecykler til børneinstitutionerne i lokalområdet:

- Vores vuggestuer og børnehaver arbejder for at børn kan gå i daginstitution og kan cykle når de starter i skole. Vi ved, at det er vigtigt at styrke børns selvhjulpenhed, og det er en styrke at kunne transportere sig selv. Vi håber cyklerne får nyt liv og bliver brugt til en masse gode timer med cykelleg og i sidste ende være med til at skabe børn, der har cykelmod og glæde ved den tohjulede, siger Kristina Thitgaard, projektleder af Børneliv i Sund balance i Aalborg Kommune.

Fakta om Børneliv i sund balance

Børns sundhed og trivsel afhænger i høj grad af, hvor de vokser op. Men hvordan kan kommuner, lokalsamfund og familier sammen skabe bedre rammer for et sundt børneliv og dermed sikre, at alle børn får et godt afsæt i livet? Det skal det 5-årige projekt støttet af Nordea-fonden forsøge at give svar på.

Aalborg Kommune, Albertslund Kommune og Frederikssund Kommune deltager i projekt Børneliv i sund balance, som er ledet af Center for Forebyggelse i praksis. En ekspertgruppe bestående af forskere og Julemærke Fonden bidrager til udvikling og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet evaluerer.

Fælles ansvar for børns sundhed og trivsel

Projektet løber fra 2020 til 2024 og tager udgangspunkt i vidensbaserede indsatser, der fremmer børnefamiliers muligheder for at trives i fællesskaber, spise sundt og være fysisk aktive for herigennem at fremme en sund vægtudvikling hos børnene. Målgruppen er børn 0-10 år og målet er, at alle relevante voksne i lokalsamfundet – herunder forældre, sundhedspleje, dagtilbud, skole, lokale idrætsforeninger og erhvervsliv – arbejder sammen og tager fælles ansvar for at styrke sundheden og trivslen hos børnene.

Del indhold