Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Mental Sundhed Aalborg: Kulturvitamin-indsprøjtninger dedikeret til unge

28. marts 2022
I fem år har Aalborg Kommune haft stor succes med Kulturvitaminer til voksne uden for arbejdsmarkedet. Nu bliver erfaringerne til et nyt specifikt forløb til unge på kanten af uddannelse.

Fællessang, højtlæsning og besøg hos Aalborg Symfoniorkester har siden 2016 været en del af indholdet i det 9-ugers forløb Aalborg Kommune har tilbudt voksne borgere på kanten af arbejdsmarkedet i ”Kulturvitaminer”. Tilbuddet har været en stor succes. Over 500 borgere har været igennem forløbet og erfaringerne viser, at det giver borgerne ressourcer, som udover at forbedre den mentale sundhed også kan være med til at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet igen. Nu vil Center for Mental Sundhed i Aalborg Kommune udvikle på de gode erfaringer og etablere et nyt tilbud specifikt til unge:

- Det er desværre efterhånden velkendt og senest dokumenteret i den nationale sundhedsprofil at unge mellem 16-24 år er den gruppe af borgere med den dårligste mentale sundhed. Og vi ved også, at jo tidligere de mentale helbredsudfordringer optræder, jo større konsekvenser kan det få senere i livet. Så derfor er jeg glad for, at vi nu udvikler et nyt tilbud målrettet den her målgruppe. Vi har veldokumenteret data fra Kulturvitaminer til voksne, så vi bygger det på et solidt fundament – vi ved det virker, siger Jes Lunde, rådmand i Sundhed og Kultur i Aalborg Kommune.

Fællesskab mod ensomhed

NOCKS (Nordjysk Center for Kultur og Sundhed) udgav 2018 en forskningsrapport, der konkluderede at aktiviteterne i Kulturvitaminer blandt andet gav deltagerne øget selvværd, mere livsglæde, forbedrede sociale relationer og ikke mindst et forøget motivationsniveau. Alt sammen gevinster, som også er gode for unge på kanten af uddannelse.

Fotokunst, keramik og fællessang bliver noget af indholdet i det nye ”Kulturvitaminer for unge”. Projektet, der skal køre over fire år, er blevet udviklet i samarbejde med kulturinstitutionerne i Aalborg. Deltagerne kommer på hold af 12 deltagere, som skal igennem et 10-ugers forløb med tre ugentlige kulturaktiviteter. Rekrutteringen sker i første omgang igennem jobcenter Aalborg.

- Tilbuddet er selvfølgelig målrettet de problemstillinger, der særligt optræder hos de unge. Men vi har også et mål om at skabe et endnu større fællesskab på holdene. Ensomhed blandt unge truer deres mentale sundhed, så derfor er fællesskabet og det at høre til noget, en af de modgifte vi har i værktøjskassen. Vi har valgt aktiviteter, hvor man er mere deltagende og skabende sammen. På baggrund af erfaringerne fra Kulturvitaminer for voksne, så tror vi, at det her forløb kan være med til at give de unge nogen redskaber og ruste deres mentale sundhed til at de kan starte på en uddannelse og på sigt fastholde den bedre, siger Mikael Odder, projektleder og koordinator af Kulturvitaminer i Center for Mental Sundhed i Aalborg Kommune, og pointerer, at det er et udviklingsprojekt.

- Vi skal prøve flere ting af i løbet af de her fire år, ligesom vi også prioriterer at vidensdele vores nye erfaringer med andre kommuner og organisationer. Den mentale sundhed hos unge er jo desværre under pres i hele landet.

Stor støtte fra Det Obelske Familiefond

Center for Mental Sundhed i Aalborg Kommune har fået en bevilling på to millioner kroner fra Det Obelske Familiefond til udvikling og realisering af ’Kulturvitaminer for unge’. Ét af fondets tre indsatsområder er netop unges mentale sundhed, som den nye del af projektet har fokus på. Den resterende del af finansieringen holdes inden for Center for Mental Sundheds og Aalborg Kommunes egne budgetrammer.

- ”Kulturvitaminer til unge” er et projekt i god tråd med vores ønske om at øge udsatte unges muligheder for at finde vej i livet, hvor aktiv deltagelse i kulturaktiviteter kan være vise sig at være én måde at forbedre unges livskvalitet, uddannelsesparathed og arbejdsmotivation. Vi følger med interesse flere nye projekter i disse år, som forsøger at indsamle viden om sammenhænge mellem kultur og sundhed, og hvordan dette kan anvendes i kultur- og sundhedssektoren til gavn for den mentale sundhed i Danmark, udtaler direktør i Det Obelske Familiefond, John Amund Tønnes.

Center for Mental Sundhed regner med at have første hold unge i gang med kulturaktiviteterne allerede i midten af april.

 

Link til NOCKS-rapport (i pixi-udgave)

https://www.musikterapi.aau.dk/digitalAssets/449/449537_kulturvitaminer_pixi.pdf

Del indhold