Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Advokatundersøgelse i forbindelse med udbygningsaftaler

14. september 2021
By- og Landskabsudvalget i Aalborg Kommune har besluttet, at der skal gennemføres en advokatundersøgelse af By- og Landskabsforvaltningens praksis i forbindelse med udbygningsaftaler. Undersøgelsen omfatter perioden 1. januar 2011 – 1. september 2021.

En udbygningsaftale er, jf. planlovens §§ 21 b og c, en aftale mellem en grundejer og en kommune, der indgås på grundejerens opfordring. Ved aftalen opnår grundejeren øgede lokalplanmæssige muligheder mod at forpligte sig til at afholde udgifter til etablering af offentlig infrastruktur. Udviklingsaftaler indgås typisk i forbindelse med større eller mindre byudviklingsprojekter.

Baggrunden for undersøgelsen er, at der i nogle sager er rejst tvivl om, hvorvidt betingelsen om, at en udbygningsaftale skal indgås "på opfordring af en grundejer", dvs. frivilligt, er iagttaget af forvaltningen.

Undersøgelsen gennemføres af Horten Advokatpartnerselskab.

Personer, der måtte have oplysninger af relevans for undersøgelsen, opfordres til snarest – og senest 1. oktober 2021 – at kontakte advokat og partner Rikke Søgaard Berth på tlf. 3334 4279 eller mail rsb@horten.dk.

De virksomheder og privatpersoner, som har indgået udbygningsaftaler med kommunen, vil få direkte besked om advokatundersøgelsen og ovenstående indberetningsordning. De samme gælder i de tilfælde, hvor forvaltningen er vidende om, at kommunen har drøftet udbygningsaftaler med eksterne, men hvor der ikke er blevet indgået en sådan aftale.

Se også Kommissorium for advokatundersøgelse af udbygningsaftaler

Del indhold