Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilgængelighedspuljen er åben

28. juni 2021
Nu kan der søges midler til at forbedre tilgængeligheden i bebygget miljø og udearealer

Tilgængelighedspuljen er åben for projekter med offentlig adgang, som er beliggende i Aalborg Kommune.

Tilgængelighedspuljen skal sikre, at der løbende arbejdes med at forbedre alle borgeres mulighed for at færdes og deltage i samfundet på lige fod med andre.

Der er tidligere bevilliget penge til bl.a. teleslyngeanlæg, ramper, løfteplatforme, handicaptoiletter, fiske- og kajak platforme, sti belægninger og meget mere.

Ansøgningsfristen er 15. september 2021. 

Læs mere om puljen og ansøg puljen her

Puljen administreres af Aalborg Kommunes tilgængelighedsrådgiver, og tilskud bevilliges af Sundheds- og Kulturudvalget.

Del indhold