Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Stadsingeniør Svend Erik Pedersen fratræder som stadsingeniør

12. marts 2021
Med virkning fra 10.03. 2021 er Svend Erik Pedersen fratrådt stillingen som Stadsingeniør i Aalborg Kommune.

Svend Erik Pedersen tiltrådte 1. oktober 2016 som Stadsingeniør, men overgik i starten af 2020 til jobbet som projektchef på PlusBus projektet, der i disse år medfører væsentlige forandringer i Stor-Aalborgs bybillede.

Fratrædelsen sker efter gensidig aftale og i forbindelse med, at der aktuelt arbejdes med udformning af ny organisering i By- og Landskabsforvaltningen med virkning fra 1. april 2021.

Processen med at beskrive den nye profil for en kommende Stadsingeniør i Aalborg Kommune går i gang snarest. Frem mod rekrutteringen af ny Stadsingeniør til Aalborg Kommune er Mette Skamris Holm konstitueret i stillingen som Stadsingeniør, mens Niels Bresemann Jensen indtræder i rollen som Projektchef for PlusBus-projektet.

 

Del indhold