Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vejdirektoratet er klar med VVM-opdatering af Egholmlinjen

25. februar 2021
Vejdirektoratet har opdateret den 10 år gamle VVM-undersøgelse for en 3. Limfjordsforbindelse.
Vejdirektoratet har netop fremlagt VVM-opdateringen af Egholmlinjen. Den nye VVM-redegørelse sendes nu i offentlig høring, og du kan indsende høringssvar til Vejdirektoratet her 

Høringsperioden løber frem til 30. april 2021. Når den igangværende offentlige høring er slut, udarbejder Vejdirektoratet et høringsnotat og en indstilling til transportministeren. Herefter er det op til en videre politisk drøftelse og stillingtagen til, hvorvidt projektet skal gennemføres via en anlægslov.

Du kan læse VVM-opdateringen her
I forbindelse med trafikaftalen i 2014 blev det besluttet, at linjeføringen for en 3. Limfjordsforbindelse fastlægges i Egholmlinjen. Beslutningen er baseret på Vejdirektoratets VVM-redegørelse fra 2011 suppleret af en konsolidering af trafikberegningerne fra 2014.

20 km. motorvej
Egholmlinjen omfatter en ca. 20 km lang 4-sporet motorvej med forbindelse til E45 Nordjyske Motorvej i syd og E39 Hirtshalsmotorvejen i nord. Motorvejen føres vest om Aalborg og hen over øen Egholm. Motorvejen føres under Limfjordens sydlige løb i en tunnel og over Limfjordens nordlige løb – Nørredyb - på en lavbro.

Byggetid er ca. 8 år
Hvis Folketinget beslutter at gennemføre projektet via en anlægslov, og projektet finansieres, kan projektet blive anlagt. Når anlægsloven er vedtaget, og der er bevilget penge, så kan projektet gennemføres på 8 år, oplyser Vejdirektoratet. Der skal bruges ca. 3 år til udbud, detailprojektering, besigtigelse og ekspropriation og ca. 5 på anlægsarbejdet.
Del indhold