Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kunstpuljer: Ny billedkunst for 700.000 kr. om året

13. oktober 2021
Arrangører og projektmagere i Aalborg kan nu ansøge to nye kommunale kunstpuljer med fokus på billedkunsten. Samtidig etableres et nyt billedkunstråd.

Vækst- og talentlaget omkring billedkunsten i Aalborg Kommune får nu bedre vilkår. En budgetpost fra 2020 - ”700.000 kr. til visuel kunst med udgangspunkt i Kunsthal Nord” – bliver nu til to nye kunstpuljer.  Et nyt lokalt billedkunstråd får til opgave at indstille ansøgningerne til Sundheds- og Kulturforvaltningen. I rådet bliver der plads til 5 kunstnere eller personer med kunstfaglig indsigt samt 3 politikere, hvoraf de to så vidt muligt har sæde i Sundheds- og Kulturudvalget.

Aalborg Kommunes kulturpolitik, har som mål at prioritere billedkunsten og kommunens udøvende kunstnere. Og nu udnytter man erfaringerne fra en anden kulturgren:

- For et par år siden fik vi et musikudvalg og jeg må bare sige, at samtalerne og beslutningerne bliver så meget bedre, når der sidder fagfolk med ved bordet, udtaler rådmand Mads Duedahl fra Sundheds- og Kulturforvaltningen og fortsætter:

- Jeg kan også se, at de lokale musikere, med hjælp fra musikpuljerne og vores nye kompetencecenter for musik, KORMA, har fået ny energi. Jeg ønsker det samme for billedkunstnerne og tror på, at vi med de nye puljer kan komme et stykke ad vejen.

Byrådsmedlem Per Clausen har også kæmpet for de nye puljer og lægger vægt på, at midlerne kommer vækstlaget i og omkring Kunsthal Nord til gode. Kunsthal Nord råder over 14 værkstedspladser til producerende kunstnere og derudover har de netop afsluttet ”Kunstpionererne”, en toårig uddannelse i formidling af samtidskunsten. Desuden er kunsthallen inde i en reformperiode med planer om en øget inkludering af lokale kunstnere i udstillingerne.

- Aalborg har ikke noget kunstakademi, men vi har alligevel et kunstnerisk vækstlag og et større antal professionelle billedkunstnere med bopæl i kommunen. Jeg er optaget af at styrke det lokale kunstproducerende miljø, fordi det er vigtigt, at alle led i kulturens fødekæde er stærke. Desuden breder kunstnernes arbejde sig som ringe i vandet og virker til gavn for både erhvervslivet og den kulturelle dannelse i almindelighed, udtaler Per Clausen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aalborg Kommune.

Første ansøgningsfrist: 8. november

Også i kunstnerkredse er der glæde over de nye kunstpuljer. Kunstnersammenslutningen Aalborg Surreal arbejder med ny og eksperimenterende kunst, og de øjner bestemt muligheder.

- Vi ser det som rigtig gode nyheder, at Aalborg Kommune nu har dannet et Billedkunstråd, med støttepuljer rettet mod arrangører og enkeltstående projekter indenfor det lokale kunstnermiljø. Disse nye puljer vil give bedre muligheder for nye initiativer, udstillinger og events, især med dets fokus på kvalitet og betydning for kunstnermiljøet i Aalborg. For os er det mest bemærkelsesværdige, at der med Billedkunstrådet nu er en eksplicit forpligtigelse til engagement med det lokale kunstnermiljø i Aalborg, og det giver os håb om, at vi nu mere aktivt kan engagere os med initiativer i samarbejde med Aalborg Kommune, siger Jens Bugay-Hougaard, formand for Aalborg Surreal.

 

De nye kunstpuljer sættes i spil hurtigst muligt og ansøges via Aalborg Kommunes hjemmeside: www.aalborg.dk/billedkunstpuljer

Første ansøgningsfrist er allerede 8. november.

Generelt gælder det, at midlerne skal gå til udstillinger, kunstværker og projekter som kommer kommunens borgere til gode.

Arrangørpuljen

Puljen kan søges af foreninger, udstillingsarrangører, kunstklubber mm. Ansøger skal have tilknytning til Aalborg Kommune og arrangementet skal finde sted i Aalborg Kommune. Der skal være offentlig adgang. I vurderingen lægges der vægt på kunstnerisk kvalitet og mangfoldighed samt formidling, tilgængelighed og geografisk spredning.

 

Projektpuljen

Puljen kan søges af kunstnere, foreninger, institutioner m.fl. Det er afgørende, at ansøger med projektet har til hensigt at styrke kunstmiljøet i Aalborg Kommune og/eller udviklingen af Aalborg som kunstkommune. Målgruppen kan være både kunstnere og publikum. I vurderingen lægges der vægt på kvalitet og nytænkning i projektet samt kommunikation til borgerne.

Aalborg Kommune kan vælge at prioritere arrangementer, hvor de involverede kunstnere er bosat i Aalborg  Kommune eller på anden vis har tilknytning til kommunen. Kommunen kan også vælge at betinge en bevilling af, at der opnås støtte fra Statens Kunstfond eller   andre fonde. Der kan ikke søges støtte til arrangementer, der giver overskud, eller til drift af institutioner, virksomheder eller foreninger.

Del indhold