Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Borgermøde om Solcelleanlæg, Kæragerholmvej

10. september 2021
Aalborg Kommune har udarbejdet et planforslag for solcelleanlæg ved Kæragerholmvej i området ved Milbakken sydvest for Tylstrup.

De forskellige plandokumenter kan ses på Aalborg Kommunes lokalplanportal (link åbner i nyt vindue)

Der holdes borgermøde om planlægningen mandag den 13. september 2021 kl. 19.00 – ca. 21.00 i Tylstruphallen.

Mødet vil indeholde et oplæg og præsentation af projektet samt planlægningen. Herefter vil der fra projektudvikler og Energistyrelsen blive orienteret om VE-ordningerne.

Samtidig skal der lyde en opfordring til at sende eventuelle skriftlige bemærkninger i høringsperioden, som løber frem til og med den 25. oktober 2021.

Spørgsmål kan rettes til Peter Serup, By- og Landskabsforvaltningen, tlf. 2520 2240

Del indhold