Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ny hjemmeside i udbud

03. juni 2021
Aalborg Kommunes hjemmesider skal have en make-over. Og vi skal have en ny digital løsning (Content Management System - CMS) at lave hjemmesiderne i.

Vi har den 3. juni offentliggjort EU-udbud af kontrakt vedrørende Content Management System til Aalborg Kommune.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling i henhold til udbudslovens §§ 61-66 (Lov nr. 1564 af 15. december 2015).

For at byde på opgaven skal ansøger blandt andet have en soliditetsgrad på minimum 10% for seneste afsluttede regnskabsår og kunne fremvise mindst én reference, hvor installation af en lignende eller tilsvarende løsning er i drift i en dansk kommune. Referencen skal være idriftsat inden for de seneste 3 år.

Læs mere om udbuddet på Konkurrence- og Fobrugerstyrelsens hjemmeside 

 

Del indhold