Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ny forvaltningsstruktur er på plads

23. juni 2021
Aalborg Byråd har på møde den 23. juni 2021 godkendt den nye forvaltningsstruktur for Aalborg Kommune, som træder i kraft den 1. januar 2022.

Den nye forvaltningsstruktur skal skabe endnu bedre service og sammenhænge for kommunens borgere.

"Med den nye struktur skaber vi øget helhed og sammenhæng i opgaverne og dermed også bedre sammenhænge for kommunens borgere – blandt andet inden for børne- og ungeområdet, handicapområdet, klimområdet og sundhedsområdet. Samtidig fornyer vi navnene på forvaltninger og udvalg, så de mere mundret beskriver de opgaver, de varetager", siger Thomas Kastrup-Larsen, Borgmester i Aalborg Kommune.

"I den høringsfase, vi netop har afsluttet, har vi oplevet stort engagement og god dialog, som jeg gerne vil takke for. Vi har lyttet til de konstruktive tilkendegivelser til den kommende forvaltningsstruktur, og på baggrund af tilbagemeldingerne i processen har vi valgt at foretage enkelte justeringer i forhold til det oprindelige beslutningsoplæg. En lang række af de opmærksomhedspunkter, der er blevet påpeget, bringer vi med ind i efterårets arbejde, hvor vi skal forberede os og gøre os klar til, at den nye struktur træder i kraft."

 Med beslutningen i byrådet er der sat punktum for processen omkring den nye forvaltningsstruktur og der vil i efteråret 2021 blive tid til grundig forberedelse og implementering af den nye organisering.

Fakta om den nye forvaltningsstruktur

Organisationsdiagram for Aalborg Kommune pr. 1. januar 2022:

Ændringer i forhold til den nuværende forvaltningsstruktur

Der foretages samtidig en række organisatoriske justeringer af den nuværende forvaltningsstruktur

(nuværende forvaltning markeret i parentes):

 • Dagtilbudsområdet for så vidt angår dagplejen, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner, selvejende institutioner, specialbørnehaver (herunder Birken), samt det private pasningsområde flyttes til Børn og Unge
 • Aak Bygninger (BF) flyttes til Klima og Miljø
 • Kollektiv Trafik (SUN) flyttes til Klima og Miljø
 • Kørselskontoret (SUN) flyttes til Klima og Miljø
 • Klima og Miljø får ansvar for tværgående politikformulering, der skal fremme og understøtte den grønne omstilling i alle forvaltninger
 • Våd natur (MEF) flyttes til By og Land
 • Træningsenhedens træning efter sundhedslovens § 119, 140 og 140a, samt den tilhørende myndighedsopgave (ÆH) flyttes til Sundhed og Kultur
 • Tandplejen (FB) flyttes til Sundhed og Kultur
 • Sundhedsplejen (FB) flyttes til Sundhed og Kultur og den forebyggende indsats fremhæves særligt
 • Borgerservice, eksklusiv opkrævningsenheden, (BF) flyttes til Sundhed og Kultur
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning, samt opgaven og økonomien vedrørende STU, (SK) flyttes til Job og Velfærd
 • Myndighedsopgaverne for Voksen-handicapområdet, samt tilbud og indsatser inden for området, (ÆH) flyttes til Job og Velfærd
 • Forebyggende medarbejdere (SUN) flyttes til Senior og Omsorg
 • Betjeningen af Handicaprådet, Integrationsrådet og Uddannelsesrådet (SUN) flyttes til Job og Velfærd
 • Betjeningen af Ligestillingsudvalget (SUN) flyttes til Økonomi og Erhverv
Del indhold