Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Besøgsrestriktionerne på flertallet af Aalborg Kommunes plejehjem er ophævet

03. december 2020
Styrelsen for Patientsikkerhed har ophævet sit påbud om besøgsrestriktioner på flertallet af kommunens plejehjem. Gug Plejehjem er dog fortsat pålagt besøgsrestriktioner på grund af et smitteudbrud.

Ophævelsen af besøgsrestriktioner betyder, at beboere på flertallet af Aalborg kommunes plejehjem atter kan modtage flere besøgende og andre gæster mere frit i egen bolig. Besøgende skal fortsat være påpasselige og følge reglerne om ekstra omhyggelig håndhygiejne og brug af mundbind under besøg.

- Vi ved, at det har været rigtig hårdt for både beboere og pårørende, at mulighederne for besøg har været begrænset. Derfor har vi også selv presset på over for Styrelsen for Patientsikkerhed for at få ophævet besøgsrestriktionerne hurtigst muligt. Smitten i Aalborg er fortsat på et niveau, hvor vi stadig skal holde ud og holde fast i de gode vaner med afstand og hygiejne. Vores håndtering af hygiejne og forebyggelse af smitte er nu så effektiv, at vi lige så forsigtigt kan genåbne vores plejehjem for flere besøgende, siger direktør Jan Nielsen fra Ældre- og Handicapforvaltningen.

Aalborg Kommune forventer, at besøgsrestriktionerne på de sociale tilbud i kommunen også snart bliver ophævet.

På Gug Plejehjem forventes de midlertidige besøgsrestriktioner ophævet, når Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at alle smittekæder er brudt.

Del indhold