Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Får du personlig assistance til et eller flere jobs som samlet set er på mere end 37 timer?

10. november 2020
Så skal du være særlig opmærksom nu og henvende dig til os.

Ny praksis for beregning af timer til personlig assistance

Ankestyrelsen har offentliggjort en ny principafgørelse 31-20. Her fremgår det, at Ankestyrelsen ændrer praksis for, hvordan de beregner timer til personlig assistance for borgere med et handicap, som samtidig arbejder mere end 37 timer om ugen. Ændringen sker, fordi hidtidig praksis ikke har været i overensstemmelse med loven.   

Læs hele principafgørelsen. 

Gamle sager genoptages

Aalborg Kommune og Ankestyrelsen genoptager nu sager, der er behandlet efter gammel praksis. Det er den myndighed, der senest har behandlet sagen, der skal afgøre, om en sag skal genoptages. 

Hvem skal henvende sig?

Vi vil gerne høre fra dig, hvis du mener, din sag bør genoptages, da vi ikke kan være sikre på, at alle sager kommer frem med de søgemuligheder, der er til rådighed

Din sag skal opfylde disse betingelser:

  1. Du har haft en ugentlig arbejdstid på mere end 37 timer
  2. Ankestyrelsen eller Aalborg Kommune har bevilliget dig tilskud til personlig assistance til mindre end 20 timer om ugen
  3. Din bevilling har været gældende på et tidspunkt inden for de seneste 3 år fra offentliggørelsen af denne principmeddelelse 

Sådan gør du

Opfylder du ovenstående betingelser skal du kontakte: 

  • Ergoterapeut Judith Frederiksen, telefon 2520 5216
  • Ergoterapeut Naja Rosenmejer, telefon 2519 9086

Job- og Aktivhuset
John F. Kennedys Plads 1B, 4. sal
9000 Aalborg

Del indhold