Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Her har du overblikket over de historisk mange skolerenoveringer i Aalborg Kommune

08. september 2020
Aalborg Byråd har fremrykket anlægsinvesteringer for 499 mio. kr. pga. COVID-19 for at redde jobs og skabe omsætning i virksomhederne. Det er især kommunens daginstitutioner, skoler og plejecentre, der renoveres. Det medfører, at både arbejdsmiljøet og indeklimaet bliver forbedret. Hele 49 ud af 51 skoler i Aalborg Kommune renoveres, og vi har lavet et overblik til dig, så du kan se, hvad der bliver lavet og på hvilke skoler. 

Klimavenlige skolerenoveringer, der både forbedrer indeklimaet og sparer CO2, er højeste prioriteret. Det fortæller bygningschef hos AaK Bygninger, Peter Munk.

Hvad er det hovedsageligt, der har været behov for at blive renoveret, og som er sat i gang pga. COVID-19?

Vi har i høj grad prioriteret vedligeholdelsesopgaver som udskiftning af tag og vinduer samt efterisolering. Det gør vi for at sikre tætte bygninger., for vi bliver i stigende grad klimaudfordret af kraftige regnskyl. 

Herudover er der prioriteret indvendige overflader som gulve og nye akustiklofter sammen med ny LED belysning, som er med til at forbedre indeklimaet og give en energi- og CO2 besparelse.

Endeligt har der været behov for at udskifte nogle utidssvarende installationer og opgradere adgangskontrolanlæg, så skolens tekniske personale får bedre muligheder for styring.  

Hvordan bliver bæredygtighed tænkt ind i renoveringsopgaverne i Aalborg Kommune?
I Aalborg Kommune har vi defineret nogle bæredygtighedsmanualer for vores vedligehold og byggerier. Vi har fokus på løsninger, der bidrager til den sociale- og funktionelle kvalitet dvs. hvor godt fungerer bygningen og arealerne til det, den skal bruge til.

Vi har også fokus på materialevalg, der har lav miljøpåvirkning, lavt energi og CO2 forbrug, lang levetid og minimale vedligeholdsomkostninger i en totaløkonomisk betragtning.

Et eksempel er de mange tagrenoveringer. Her får vi miljøsaneret gamle asbest tage, der udskiftes med ny bæredygtig tagbelægning, hvor der samtidig efterisoleres. Det giver både en klimasikring af bygningen, lavere energi og CO2 forbrug, bedre indeklima for brugerne og er således værdiskabende på mange bæredygtighedsparametre og bidrager positivt til FN 17 verdensmål.

Hvad er de højst prioriterede renoveringsopgaver pt. ude på kommunens skoler?
Siden der blev udarbejdet en udviklings- og investeringsplan for alle skolerne i 2015, så har der være fokus på at forbedre skolernes læringsmiljø, så de fysisk tilpasses differentierede læringsmiljøer for eleverne. Der arbejdes efter "kloge m2" principper, så vi får bragt sekundære arealer i spil til primære funktioner.

Desuden har der være fokus på at opgradere faglokalerne, dels fordi der er kommet nye fag, og dels fordi faglokalerne er slidte.

Endelig er der fokus på at  forbedre skolernes indeklima med fokus på lys, lyd, luft, temperatur og fugtighed samt energioptimering.

Se kort over renoveringer her

Del indhold