Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ny forskning skal styrke kvaliteten i dagtilbud

06. juli 2020
I år startes et nyt forskningsprojekt på dagtilbudsområdet, som foregår helt ude i sandkassen hos børn og pædagoger.

Ph.d.-studerende skal opnå ny og praksisnær viden, som skal sikre kvaliteten i det pædagogiske arbejde og i sidste ende gavne børn og familier. Derfor kommer forskningen til at foregå i et tæt samarbejde med flere nordjyske kommuner.

En meget stor andel af danske børn går i dagtilbud - det være sig dagpleje, vuggestue eller børnehave - hvilket i sig selv udpeger feltet, som et væsentligt forskningsfelt. Samtidig er der stor politisk bevågenhed på dagtilbudsområdet og vigtigheden af tidlig indsats. Der har i det forgange år været stor opmærksomhed - både fra politisk side, men især også fra forældre - på kvaliteten af det pædagogiske arbejde i dagtilbud. 

Nordjysk hold skal styrke dagtilbudsområdet

Dette er baggrunden for, at et nordjysk hold er gået sammen om at lave en ph.d.-satsning inden for netop dagtilbudsområdet. Aalborg, Frederikshavn, Hjørring, Thisted, Vesthimmerland og Rebild Kommuner og Professionshøjskolen UCN vil skabe ny viden om det pædagogiske arbejde i dagtilbud. Sammen vil de skabe praksisnær viden, som kan være med til at sikre kvaliteten i det pædagogiske arbejde i den hverdag, hvor nordjyske børn leger, lærer og udvikler sig i kommunernes dagtilbud. 

"Vi glæder os til, at projektet går i gang, da det er vigtigt, at der bliver forsket i børnenes hverdagsliv, eftersom de bruger mange timer i dagtilbud, og det er vigtigt, hvad vi tilbyder dem, som kommuner og samfund. Det, som gør projektet særligt interessant er, at vi gerne vil udvikle viden, der er så tæt på børnenes hverdag og pædagogernes praksis som muligt" udtaler Oline Pedersen, som er docent ved Professionshøjskolen UCN. 

Der bliver forsket i 3 temaer

I forskningen bliver der arbejdet med tre temaer: Leg og æstetik, In- og eksklusion i hverdagens praksis i dagtilbud samt Praksisnært kvalitetsarbejde i dagtilbud. De 3 ph.d.-stipendier er netop slået op, og det ene vil være tilknyttet Aalborg Universitet, mens de øvrige to vil være tilknyttet Olso Metropolitan University. Al forskningen tager udgangspunkt i de nordjyske dagtilbud. 

Oline Pedersen udtaler:

"Kombinationen af samarbejdet mellem forskningsinstitutioner, professionshøjskole og aktive kommuner gør, at der er en stor sandsynlighed for, at vi lykkes med at udvikle ny viden, som løbende kan gavne arbejdet i dagtilbuddene gennem hele projektet". 

Resultater skal kunne ses helt ude i sandkassen

For kommunerne er det vigtigt, at resultaterne fra forskningen kan ses helt ude ved børn og forældre. 

Rikke Beha, Leder i Center for Børns Udvikling i Aalborg Kommune, udtaler:

"Det er fantastisk med et forskningsmæssigt fokus på 0-6 års området, da det er en afgørende tid i børns udvikling og deres muligheder senere i livet. For os som kommune er det vigtigt, at vi løbende er i dialog med de ph.d.-studerende, så forskningen bliver anvendelig og udvikler praksis undervejs. Det kommunale præg vi har sat på projektet er, at vi ikke kun ønsker fokus på det pædagogiske personale, men også på børnenes og familiernes stemme. Så i bund og grund skal det være betydningsfuldt for børn, familier og det pædagogiske personale." 

Fakta

 

Del indhold