Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forslag til ny cykelpoltik i høring

19. juni 2020
Aalborg Kommune er klar med et forslag til en ny cykelpolitik. Du kan se den her og sende os din mening på trafik.veje@aalborg.dk frem til 11. august 2020.

Ambitionen er, at Aalborg skal være blandt landets bedste cykelkommuner. En central del af tankesættet i cykelpolitikken er, at cyklisme skal være en ligeværdig mobilitetsform i byerne og en attraktiv og tilgængelig mobilitetsform i så stor en del af kommunen som muligt. Vi arbejder med 3 pejlemærker, som er særligt vigtige, uanset hvor i kommunen, vi er. De tegner en retning, hvor cyklisme på tværs af formål og målgrupper generelt skal være en selvfølgelig del af vores mobilitet og en vigtig løftestang for en bæredygtig udvikling.

Børn på cykel
- Vi skal understøtte en tidlig cykelkultur, som gør cykel og gang til den foretrukne transportform til og fra skole og fritidsaktiviteter for langt de fleste børn.

Trygt, sikkert og attraktivt
- Vi skal gøre det muligt og attraktivt at vælge cyklen til - både i hverdagen og i fritiden for langt de fleste borgere i hele kommunen.

Medvind og smutveje
- Vi skal tænke i kreative, cykelfremmende løsninger, der giver medvind og bæredygtig køreglæde.

På tværs af geografier vil vi have fokus på at samarbejde med en bred vifte af aktører om cykelfremme.

I Aalborg er fokus særligt på at skabe balance mellem byliv og mobilitet, fremme bæredygtige mobilitetsformer og sikre fremkommelighed. Det kan bl.a. ske ved at sætte cyklister og fodgængere øverst i
mobilitetshierarkiet i de centrale dele af midtbyen og ved at styrke cykelpendlingen både ind og ud af byen samt på tværs af fjorden.

I oplandsbyerne er fokus særligt på at styrke den lokale mobilitet og skabe fleksible mobilitetsløsninger. Derfor peger politikken bl.a. på vigtigheden af at understøtte cyklisme som en naturlig del af den lokale
mobilitet, på udbredelse af elcykler og på gode knudepunkter for kollektiv trafik og samkørsel.

I landsbyer og åbent land er fokus særligt på at skabe fleksible mobilitetsløsninger, rekreative forbindelser og lokal mobilitet. I disse områder er forudsætningerne for cyklisme meget forskellige, og derfor peger politikken
på vigtigheden af at understøtte den lokale hverdagsmobilitet på cykel og i kombination med andre mobilitetsformer samt at gøre opmærksom på mulighederne for at cykle – og for at møde en cyklist på vejene.

Til efteråret ser vi nærmere på, hvilke konkrete initiativer der kan støtte op om politikken.

Se forslaget til cykelpolitikken her.

Del indhold