Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Besøgsrestriktioner på plejehjem

11. juni 2020
Både private og kommunale plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser er omfattet af reviderede regler om besøgsrestriktioner

Efter opdateret påbud af 11. juni 2020 fra Styrelsen for Patientsikkerhed har Aalborg Kommune udstedt nye midlertidige restriktioner for pårørendes besøg på private og kommunale plejehjem og plejeboliger (besøgsforbud).

Besøgsrestriktionerne sker på baggrund af påbuddet og bekendtgørelse af 9. juni 2020 om midlertidige besøgsrestriktioner udsendt af Sundheds- og Ældreministeriet.

Besøgsforbuddet omfatter både indendørs fællesarealer, og beboernes personlige boliger.

Restriktionerne indebærer,

  1. at besøg på plejehjem mv. altovervejende skal foregå på udendørs arealer
  2. at besøg på indendørs arealer på kommunale og private plejehjem mv. ikke kan ske medmindre
    1. besøget sker i en kritisk situation, eller
    2. besøget ikke kan foregå udendørs, og der er udpeget 1-2 faste besøgspersoner.

Undtagelser

Besøg hos alvorligt syge og døende er undtaget fra besøgsforbuddet (kritiske situationer). Det samme er tilfældet for forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at der er et helt særligt behov for besøg. 

Hvis besøg på grund af beboerens helbredsmæssige tilstand eller som følge af de fysiske rammer ikke kan foregå udendørs, har den enkelte beboer – uden at der foreligger en kritisk situation – ret til at udpege 1-2 faste besøgspersoner, som kan komme på besøg i beboerens personlige bolig.

Forbuddet gælder ikke for besøg på udearealer og heller ikke på indendørsarealer, når det er nødvendigt at passere disse for at få adgang til besøg udendørs.

Plejehjemslederen har pligt til at sikre, at besøg gennemføres på en forsvarlig måde.

Del indhold