Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bedre muligheder for at give børn støtte i nærmiljøet

19. maj 2020
En ny organisering af de funktioner, der understøtter udvikling på 0-6 års området skal skabe endnu bedre muligheder for at yde en tidlig indsats for børn i udsatte positioner.

Understøttende funktioner samles i én enhed

I Aalborg Kommune vil vi skabe de bedste muligheder for hvert enkelt barn. Derfor arbejder vi målrettet med en række tiltag – herunder Opsporingsmodellen – der alle handler om tidligt at få øje på, hvor der er behov for at sætte ind.

Ved at samle de funktioner, der understøtter udvikling i ét center, skaber vi endnu bedre sammenhæng mellem vores forebyggende indsatser samtidig med, at vi sikrer større videndeling mellem specialindsatser og dagtilbud samt understøtter den fortsatte kvalitetsudviklings på 0-6 års området.

Inklusion ud fra et nærhedsprincip

Den nye organisering betyder også en større geografisk spredning fra 10 til i alt 15 daginstitutioner med såkaldte ressourcepladser.  På den måde vil flere børn, der har behov for støtte kunne blive i deres nærområde, og vi vil kunne give indsatsen tidligere og tættere på barnets nærmiljø.

Med ressourcepladserne har vi mulighed for at arbejde med inklusion i mindre grupper og samtidig vil de børn, der får specialindsatser, være en naturlig del af almen-gruppen. Vi ser stor værdi i fællesskaberne på tværs af special- og almenområdet, og arbejder hele tiden med at understøtte dem, så hvert barn oplever at være inkluderet.

Der vil stadig være nogle børn, der skal tilbydes plads i et specialtilbud – børn, hvor nærmiljøet ikke giver de rette muligheder for udvikling. De økonomiske ressourcer hertil er uændrede, og der vil fortsat være specialbørnehaver og specialbørnehavegrupper. 

Forældreinddragelse er en hjørnesten

Ud over at vi kommer til at arbejde mere i børnenes nærmiljø, fokuserer vi også fortsat på at inddrage forældrene i et tæt samarbejde, hvor de kan deltage aktivt i indsatsen for deres barn. Forældrene er og blive en vigtig medspiller, når vi skal gøre en forskel for et barn. Derfor er løbende forældreinddragelse en hjørnesten i vores indsatser.

Del indhold